Megszüntetik a víz járulékmentességét, ha azt rizstermelésre vagy halásztavak feltöltésére használják. Változik a víziközmű-társaságok és a kútfúrás szabályozása is.

A Kormany.hu-ra felkerült törvénytervezet szerint a halastavak és a rizsföldek feltöltésére használt víz után is kell járulékot fizetni. Jelenleg az ilyen célra használt víz ingyenes. A tervezet szerint az egyéb öntözésre használt vízért 500 köbméter felett fizetni kell, kivéve, ha a vizet valaki nedves időszakok – például nagy tavaszi esőzések, belvizek idején – tárolta el, hogy a vízhiányos hónapokban használja fel.

Két év bejelentésre

„A feketegazdaság visszaszorítása és a fenntartható vízgazdálkodás érdekében a törvénymódosítás egyben elősegíti a jelenleg vízjogi engedély nélkül üzemeltetett sekély mélységű, talajvízből történő mezőgazdasági öntöző kutak fennmaradásának (legalizálásának) bírságmentes engedélyeztetését egy meghatározott időintervallumon (türelmi időn) belül” – indokolják a módosítást. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a házi célra, a kertekben fúrt kutakra.

Új fejlemény az is, hogy aki talajvízkutat fúrt, hogy abból mezőgazdasági területet öntözzön, köteles a kút meglétét két éven belül bejelenteni. Ha ezt elmulasztja, akkor cégként 1 millió, magánszemélyként pedig 300 ezer forint vízgazdálkodási bírságra számíthat.

Esővízre nem vonatkozik

Nem kell vízkészletjárulékot fizetni az után a víz után, amelyet a felszíni, az ár- és belvizekből tavasszal eltárol a termelő, hogy a későbbi szükségleteit abból fedezze. A tartósan vízhiányos időszakokban is ingyenes lesz a vízfelhasználás.

A tervezet a víziközmű-társaságokat is érinti: az elszámolási eljárás keretében a víziközmű-társulatnak el kell majd számolnia a működésére fordított összeggel, valamint a tagok vonatkozásában a beszedett érdekeltségi hozzájárulással, figyelembe véve az időközben elnyert önerő-támogatást. A támogatási többletből eredő fennmaradó összeg tagoknak történő visszafizetésének módját a víziközmű-társulat alapszabályában kell rögzíteni.