Több jogszabályt is megsértett az Államkincstár

2016.03.30. 11:01

Több jogszabályt is megsértett a Magyar Államkincstár, többek között a családtámogatás, fogyatékossági ellátások, a törzskönyvi nyilvántartás, a jogorvoslati eljárások területén - állapította meg az Állami Számvevőszék. A kampányfinanszírozások az ÁSZ szerint szabályosak voltak.

Az Állami Számvevőszék a napokban fejezte be a Magyar Államkincstár 2014-re vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzését. A
kincstár működésében több szabálytalanságot is találtak,megállapították, hogy a közigazgatási hatósági feladatok végrehajtásához nem alakítottak ki megfelelő kontrollkörnyezetet a családtámogatás, a fogyatékossági ellátások, a törzskönyvi nyilvántartás, és a jogorvoslati eljárások területén.

Kifutottak a határidőkből

A feladatok ellátásához vagy nem adtak ki belső szabályzatot, vagy a kiadott belső szabályzatokat nem módosították a jogszabályváltozások után. A kincstár elnökének belső szabályozó eszközök készítésére vonatkozó utasítását nem tartották be. Ezeken a területeken a feladatellátás sem volt megfelelő, mert az ügyintézés során a jogszabályok előírásainak nem megfelelő, hiányos adattartalmú kérelmeket is befogadtak, az ügyintézési határidőket nem tartották be.

A nagycsaládos kedvezmény, az önkormányzati alrendszer, a nem állami fenntartói körbe tartozó humánszolgáltatók, a lakáscélú támogatások, a kampányfinanszírozás, a jogalap nélkül felvett ellátások, a jogosulatlanul igénybe vett támogatások esetében a feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően látták el – állapította meg a számvevőszéki ellenőrzés.

Hiába módosították a törvényeket

A központosított illetményszámfejtési feladat esetében sem a belső szabályozás, sem a munkaköri leírások nem voltak összhangban a feladatok végrehajtásakor hatályos jogszabályi előírásokkal. A társadalombiztosítási ellátások folyósítása, az adók és járulékok megállapítása, a levonások, letiltások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A panaszok és közérdekű bejelentések kezelésére egységes szabályozási környezetet nem alakítottak ki, a feladatellátás során nem az szmsz-ben arra kijelölt szervezeti egységek jártak el.

Az átutalási megbízások teljesítésével és a költségvetési szervek lejárt tartozásállományával kapcsolatos belső szabályzatokat 2013–2015. I. félév között a jogszabályi változásokat követően nem módosították. A nagy összegű átutalások előzetes bejelentésével kapcsolatos feladatellátás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, azonban az átutalási megbízások teljesítésével, a költségvetési szervek lejárt tartozásállományára vonatkozó kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos kincstári feladatellátás megfelelő volt.

2014–2015. június között a kincstár által működtetett elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása és a kincstár informatikai biztonsági szintjének meghatározása nem felelt a törvény előírásainak, ezáltal nem érvényesültek az elektronikus információbiztonsági követelmények.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK