Egy napja maradt a társasházaknak, hogy a január 1-jével hatályba lépett, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendeletben előírt határidőre elkészítsék saját tűzvédelmi szabályrendszerüket. A tűzvédelmi használati szabályainak kidolgozása, megismertetése és betartatása a közös képviselő felelőssége, a mulasztással, tűzvédelmi előírások be nem tartásával járó bírság pedig akár 10 millió forint is lehet.

2016. január 1-jével lépett hatályba az a belügyminiszteri rendelet, amely kötelezi az egyes lakóházakat saját tűzvédelmi használati szabályainak kidolgozására. A módosítás értelmében nem csak a rendelet hatályába eső, ilyen szabályozással még nem rendelkező házaknak kell összeállítaniuk a dokumentumot, hanem a már meglévő szabályzatokat is felül kell vizsgálni. A határidő betartása a kiszabható bírságok mértéke, valamint az utóellenőrzések szűk határideje miatt is fontos kötelezettség a közös képviselők számára.

Új kötelezettségek

Az új jogszabály szerint számos, korábban mentességet élvező lakóháznak is össze kell állítania a 25-30 oldalas dokumentumot, valamint a meglévő szabályzatok felülvizsgálata is kötelező. Tűzvédelmi szabályrendszert kell alkotniuk a három szintnél magasabb és tíznél több lakó-, illetve üdülőhelyiséget magukba foglaló lakóházaknak. Korábban ugyan csak két szint fölött volt kötelező a szabályzat megalkotása, az új rendelkezés azonban már a lakásra használt tetőtereket vagy épp pincéket is a szintek közé sorolja, ami kibővíti a szabályzatalkotásra kötelezett házak körét.

A dokumentum összeállítása a közös képviselő feladata, ugyanakkor lehetséges, sőt javasolt tűzvédelmi szakembert bevonni a munkába. A közreműködő szakember a közös képviselő mellett szintén aláírja az elkészült dokumentumot, ezzel pedig felelősséget vállal a dokumentumban foglaltakért. Ez némi könnyebbséget jelent a közös képviselőnek, hiszen a szabályozás tartalmáért már nem ő, hanem a szakember felel. A tűzvédelmi használati szabályok lakókkal való megismertetése és betartatása ugyanakkor továbbra is a közös képviselő felelőssége.

Egyedileg kell tűzbiztosítani a házakat

„Egy komplett tűzvédelmi szabályozás elemi fontosságú lehet a ház életében, gondoljunk csak a 2014-es Kodály köröndi tűzesetre. A lakóközösség biztonságának maximális támogatása érdekében mindenképp érdemes tűzvédelmi szakembert bevonni a munkába. Így ugyanis biztosítható, hogy a megújult tűzvédelmi rendszer a ház minden sajátos tűzvédelmi hiányosságát figyelembe vegye és kiküszöbölje. Ez egy készen kapott szabályzattal nem oldható meg – mondta Sárvári Marcell, a Házfórum társasházszakmai fórum vezető szakértője.

A fenti követelmények betartása annál is komolyabb kötelezettség a házkezelők számára, hogy a jogszabály külön rendelkezik arról, hogy milyen mulasztásoknál kötelező kiróni bírságot a házra. Ezek közé a mulasztások közé tartozik többek között a menekülő utak szűkítése és a tűzoltási felvonuló terület elfoglalása.

A lakók is felelőssé tehetők

„Rendkívül fontos, hogy a közös képviselők eleget tegyenek az új követelményeknek, hiszen a tűzvédelmi előírások, használati szabályok megsértése minimum 20 ezer, többszörös mulasztás esetén pedig akár 10 millió forintos bírsághoz is vezethet. Tűzvédelmi szakember bevonása azért is indokolt, mert nemcsak a használati, hanem a létesítési előírásokat is be kell tartaniuk a közös képviselőknek felújítások, helyreállítások és korszerűsítések során is, amiben a szakember az épületkockázati osztály besorolásától függően tud segítséget nyújtani” – emelte ki Lestyán Mária, a Rockwool Hungary Kft. szakmai kapcsolatokért felelős igazgatója.

A szakértő hozzáfűzte, az esetleges bírságot könnyebben háríthatja át a közösség az okozóra, ha a ház határozatba foglalja, hogy mindazok, akik felszólítás ellenére sem tesznek eleget például a megfelelő tárolásról szóló kívánalmaknak, felelősséggel tartoznak a későbbi szankciókért. Ez különösen ott bír jelentőséggel, ahol az albetét kiadásra kerül, hiszen ott a tulajdonosnak is van felelőssége a bérlővel szemben.