Pénzügyeinkről döntöttek a képviselők

2016.05.24. 16:11

Az Országgyűlés elfogadta a nemzetgazdasági miniszter legfrissebb pénzügyi tárgyú törvénymódosító csomagját, amely a hitelintézeti, a tőkepiaci, a biztosítási és a nyugdíjpénztári területeket érintő szabályok mellett a jegybanktörvényen is változta. A képviselők 113 igen szavazattal, 27 nem ellenében és 26 tartózkodás mellett fogadták el Varga Mihály javaslatait. 

Könnyebbé válik a tőzsdére lépés

A parlament a tőzsdére lépést fontolgató vállalkozások támogatása érdekében bővítette a tőzsde tevékenységi körét, lehetővé téve új kereskedelmi platformok működtetését, valamint kibocsátóknak szóló szakmai tanácsadások szervezését.

Ugyanezt a célt szolgálja az időközi vezetőségi beszámolókészítési kötelezettség eltörlése, amivel csökkennek a kibocsátók költségei és adminisztratív terhei. A kormány a változtatásoktól azt reméli, hogy a kis- és közepes vállalkozások is könnyebben tehetnek szert tőkepiaci forrásokra.

A kabinet emellett a befektetők védelme érdekében még jobban fel kívánja hívni a figyelmet a kockázatos befektetésekre, ezért "fokozottan kockázatos" és "kiemelten kockázatos" kategóriákra módosították a jelenleg "szokásostól eltérő kockázatúnak" nevezett termékek megjelölését.

Változások a biztosításoknál

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (kgfb) szóló törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a károsult ügyfél a saját biztosítójától kaphassa meg a károkozó felelősségbiztosítójának a nevét és a biztosítási szerződés kötvényszámát. Az adatkérés azonban csak a károsult meghatalmazása alapján, és csak a kárrendezés érdekében valósulhat meg.

A biztosítási törvény változtatásai az ügyfélvédelem erősítését célozzák a befektetéshez kapcsolódó életbiztosítás esetén minimum befektetési összegek meghatározásával, a költségek átláthatóságának követelményeivel, valamint a közvetítők biztonságosabb működését célzó rendelkezésekkel.

Fotó: Pályi Zsófia [origo]

A módosítások másik köre azt szolgálja, hogy a közlekedési igazgatási hatóság és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) közvetlenül lekérdezhesse a biztosítóknál található kötvényadatokat, továbbá a mezőgazdasági biztosításokkal kapcsolatban megteremti a biztosítási titok kiadásának a lehetőségét a hatáskörrel rendelkező szerveknek.

Újabb ügyek miatt bírságolhat az MNB

Az elfogadott javaslat a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításával egyebek mellett előírja, hogy a jegybank bírságot szabhat ki, ha a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában a szolgáltató nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.

Magánnyugdíjpénztár, egyenlő esélyek

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló törvényt is módosították. A magánpénztárak a jövőben - a vagyonkezelési tevékenység ellenértékével együttesen - a tagok egyéni számlája előző év utolsó napi egyenlegének 0,3 százalékát számolhatják el költségként.

Újdonság az is, hogy a hitelintézeteknek legalább kétévente felülvizsgált stratégiával kell rendelkezniük arról, hogy a fogyatékos személyek is egyenlő eséllyel férjenek hozzá a pénzügyi szolgáltatásokhoz.