A Számvevőszék ellenőrizte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának működését, hiányosságokat talált a pénzügyi- és vagyongazdálkodásban.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodását szabályszerűségi és teljesítményellenőrzési szempontok alapján, tájékoztat közleményében az ÁSZ.

Voltak hiányosságok 

Az Állami Számvevőszék a Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodását, a HIPAvilon Nonprofit Kft-vel fennálló szerződéses kapcsolatait, valamint a közös jogkezelő szervezetetekkel kapcsolatos feladatait értékelte. Az ÁSZ megállapította, hogy a Hivatalra vonatkozó irányító szervi feladatellátás, valamint a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt, a pénzügyi- és vagyongazdálkodásában azonban hiányosságok voltak. A HIPAvilon Nkft-vel kötött megállapodások tekintetében a nemzetközi kapcsolattartással és az újdonságkutatással összefüggő feladatokban tárt fel szabálytalanságokat a számvevőszéki ellenőrzés.

A szellemi tulajdont védi 

Az 1896 óta működő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal, mely önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A 2012-ben – az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) által – alapított HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (HIPAvilon Nkft.) célja a Hivatal közfeladatainak hatékonyabb végrehajtásának támogatása, valamint további szolgáltatások nyújtása. A Hivatal és a HIPAvilon Nkft. valamennyi szerződéses kapcsolatának értékelése 2012-2014 közötti időszakra terjedt ki, a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése pedig a 2013-2014. éveket érintette.