A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerint megalapozatlan kritikákat tartalmaz a számvevőszék jelentése. A hivatal állítása szerint már töbször tett írásban észrevételt a számvevőszék kritikáira, úgy látják, a számvevőszék nem értette meg a részletes érveket. Az ÁSZ viszont fenntartja a megállapításait és 30 napon belül intézkedési tervet várnak az SZTNH elnökétől.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján 2016. május 31-én jelent meg a hír, hogy lezárult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ellenőrzése, emlékeztet közleményében az SZTNH. A hivatal szerint az ÁSZ közleménye és az alapjául szolgáló jelentés megalapozatlan kritikákat is tartalmaz.

A hivatal szerint ezekre már többször tettek észrevételeket. Úgy tűnik, az ÁSZ nem értette meg a pontos jogszabályhelyekkel is alátámasztott részletes érveket" - értékeli a számvevőszék munkáját a hivatal.

Belső ellentmondás

A közleményben az SZTNH fel is sorolja, mely pontokon megalapozatlanok az ÁSZ kritikái.

Az SZTNH szerint a gazdálkodási tevékenységet támogató kontrollok hiányosságai olyan részletkérdésekre vonatkoznak (mint például a jelenléti íveket ellenjegyző munkatárs aláírásképének archiválása), amelyek az SZTNH gazdálkodási tevékenységének minőségét elhanyagolható mértékben sem befolyásolják.

A hivatal szerint az ÁSZ közleménye belső ellentmondásban áll önmagával. Egyszerre ír arról, hogy „az ÁSZ ellenőrzése hiányosságokat tárt fel a pénzügyi és vagyongazdálkodásban, főként a gazdálkodási tevékenységet támogató kontrollok kialakításában és működtetésében", és azt is leszögezi, hogy „a Hivatal belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az ellenőrzött időszak összesített értékelése alapján szabályszerű volt."

SZTNH: Az ÁSZ nem tud mit kezdeni a tényekkel

Az SZTNH szerint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesülését kifogásoló, sommás számvevőszéki megállapítás megalapozatlan. Az SZTNH szerint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek gazdasági folyamatokban való érvényesülése terén az ÁSZ nem tud mit kezdeni az önmaga által is feltárt és az SZTNH részéről is többször hangoztatott tényekkel.

Az ÁSZ jelentés önmaga állapítja meg a 4.2. fejezetben, hogy „a 2013. december 31-i 3295,6 millió forint eszközvagyon 367,6 millió forinttal, 12,6 százalékkal haladta meg a 2008. január 1-jei értéket" úgy, hogy közben a folyamatos szakmai feladatellátás mellett a 3.2. fejezet utolsó bekezdése szerint is „ a Hivatal az ellenőrzött időszakban összesen 2366,3 millió forint befizetést teljesített az évenkénti költségvetési törvényekben előírt kötelezettség alapján."

Az SZTNH szerint a jelentés több helyen elismeri, hogy a tevékenységeket maguk a szerződő felek a jogszabályoknak megfelelően látták el, ehhez képest jelentéktelen az ÁSZ véleménye, hogy az egyes szerződéses tevékenységek „nem voltak egyértelműen elkülöníthetőek" más, nem végzett tevékenységektől.

Tévedésre alapozott kritika?

Az SZTNH szerint az SZTNH – HIPAvilon Nonprofit Kft. újdonságkutatási feladatellátásban való együttműködés tekintetében az ÁSZ a tételes és hatályos jogi szabályozást teljesen figyelmen kívül hagyta. Ez a tevékenység mindenben összhangban van a jogszabályokkal. Az ÁSZ közlemény és jelentés nem vesz tudomást a törvényi és a kormányrendeleti szabályokról. Nem tudja értelmezni a „... a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások nyújtására" szóló, kormánytól származó normatív felhatalmazást.

Figyelmen kívül hagyja az állami költségvetésnek bevételt eredményező nemzetközi tevékenységet nevesítő, kormány által 2013-ban jóváhagyott előterjesztést. Az ÁSZ nem tudott beazonosítani a konkrét esetben egy nem hatósági jellegű, műszaki tartalmú szolgáltatási feladatot és téves véleményt alakított ki róla. Erre a tévedésre alapozza kritikus megállapításait a jelentés, írja a SZTNH.

Az ÁSZ várja az intézkedési tervet

- Az Állami Számvevőszék továbbra is fenntartja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ellenőrzése során tett megállapításait és javaslatait, továbbá várja a Hivatal elnökének intézkedési tervét a törvényben előírt 30 napos határidőn belül - reagált az SzTNH véleményére a számvevőszék. A közleményük szerint 

az ellenőrzöttek észrevételeit, valamint az el nem fogadott észrevételek indoklását a nyilvános számvevőszéki jelentés tartalmazza.

Az ÁSZ hangsúlyozza, hogy a szellemi tulajdon védelme nemzetstratégiai érdek, amely elősegíti a gazdasági növekedést és hozzájárul Magyarország versenyképességéhez. Ebből kifolyólag kiemelt közérdek a szellemi tulajdon védelmét biztosító intézményrendszer, valamint az erre fordított közpénzek ellenőrzése.