Kicsit összement a szektor mumusa, a lánctartozás

2016.06.15. 11:28

Minden száz vállalkozásból 81 üzletelt legalább egy olyan partnerrel 2015-ben, amelyik késve fizetett. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet friss elemzéséből az is kiderül, a cégek 45 százaléka maga is legalább egyszer adósa maradt valamelyik beszállítójának.

A felmérés adatai a GVI 2016. januári negyedéves konjunktúra-felvételének adatain alapulnak, melynek során 400 hazai vállalkozást kérdeztek meg a témában.

Az eredmények alapján a vállalkozások 81 százalékának legalább egy üzleti partnere késedelmesen fizetett 2015-ben, a válaszadók 45 százaléka pedig maga is tartozott beszállítóinak legalább egyszer a vizsgált időszakban.

A késedelmes fizetések legnagyobb arányban a kisvállalkozások körében, illetve az építőiparban jelennek meg. Az utóbbi évek eredményeivel összevetve azonban az látható, hogy a cégek késedelmes fizetésekkel kapcsolatos helyzete javult: átlagosan kevesebb a késedelmesen fizető üzleti partner, csökkent a késve befolyó összegek aránya is. Szintén csökkent azon cégek aránya, amelyek vevőik késedelmes fizetése miatt nem tudtak legalább egyszer időben fizetni a beszállítóiknak, és az elmúlt évekhez viszonyítva alacsonyabb azon válaszadók aránya is, akik a lánctartozás problémájának súlyosbodását érzékelik.

A felmérésben megkérdezett cégek jelentős többsége (81 százalék) találkozott legalább egy többször is késve fizető partnerrel 2015 második félévében. Ez enyhe növekedés az előző évekhez képest.

A kicsik és hazaiak jobban küzdenek vele

Az 50 fő alatti létszámú kisvállalkozások 86 százaléka üzletelt késve fizető partnerrel, akik zömmel az építőiparban (27 százalék) és a kereskedelemben (21 százalék) működnek. Magasabb a késve fizetés aránya a tisztán hazai tulajdonú cégek (22 százalék), mint a részben külföldi tulajdonú (14 százalék), illetve a tisztán külföldi tulajdonú (19 százalék) cégek esetében.

A sokat szenvedett építőiparban a legjellemzőbb a késve fizetésForrás: RIA Novosti/Konstantin Chalabov

A megkérdezett cégek 80 százaléka esetében az értékesített termékek ellenértékének legalább egy része több mint egy héttel a fizetési határidő lejárta után érkezett meg, az érintett cégek esetében pedig átlagosan az értékesítésből származó bevételeik 32 százalékát fizették ki késedelmesen. Az összes válaszadót vizsgálva elmondható, hogy a cégek átlagosan partnereik 21 százalékánál tapasztaltak késedelmes fizetést, míg a fizetési határidőn túl befolyó összegek aránya az értékesítésen belül átlagosan 18 százalék volt. Ez csökkenést jelent az elmúlt két évben tapasztaltakhoz képest, különösen az utóbbi mutató esetében.

Az építőiparban a leggyakoribb

A késve fizetés legaggályosabb oka, amikor a vállalkozásnak magának is tartoznak. A lánctartozás gyakorisága a cégmérettel fordítottan arányos. A nagyvállalatok 13 százaléka, a kkv-k 33 százaléka, a kisvállalkozások 45 százaléka találkozik a jelenséggel. Újfent zömmel az építőiparban működnek olyan cégek, amelyek nem tudnak időben fizetni.

Az elmúlt fél évben a megkérdezett cégek 45 százalékával fordult elő, hogy egy vagy több beszállítójuknak legalább egyszer csak késedelmesen tudtak fizetni. Ez az arány egy éve 44 százalék, 2015 júliusában pedig némileg jobb, 41 százalék volt. Az arány ebben az esetben is relatíve magas volt a kisvállalkozások, illetve az építőipari cégek körében.

A lánctartozás okozta problémák súlya a felmérést megelőző három hónapos időszakban a válaszadó cégek 55 százaléka szerint nem változott, 12 százalékuk szerint csökkent, míg 7 százalékuk szerint nőtt. A lánctartozás problémájának súlyosbodását érzékelő vállalkozások aránya összességében csökkent az elmúlt évben tapasztaltakhoz képest (2015 januárjában 10, 2015 júliusában pedig 15 százalék volt). A probléma súlyosbodását elsősorban a kkv-k, valamint a rossz üzleti helyzetről beszámoló cégek érzékelik.