Számvevőszék: Szabályos volt a jegybank gazdálkodása

2016.07.12. 11:38

A jogszabályoknak megfelelő volt a Magyar Nemzeti Bank 2014. évi irányítási, döntéshozatali rendszere és gazdálkodása, a jegybank az előírásoknak megfelelően végezte a központi költségvetéssel összefüggő elszámolásokat és felügyeleti tevékenységét is - állapította meg az Állami Számvevőszék.

A jegybank 2014. évi tevékenységének ellenőrzése nem terjedt ki alapítványok létrehozására és azok gazdálkodására, valamint az MNB szanálási hatósági feladataira. Az ÁSZ hamarosan nyilvánosságra hozza a 2016. második félévi ellenőrzési tervét, amelynek egyik új témája lesz az alapítványok és közalapítványok gazdálkodásának ellenőrzése - közölte a szervezet.

A 2014-es évet vizsgáltákFotó: Szabó Balázs [origo]

Az ellenőrzéskor a számvevőszék egyebek mellett megállapította, a felügyelőbizottság 2014 májusáig tartó működése megfelelt a jogszabályok és az ügyrend előírásainak, a belső ellenőrzési szervezet működése szabályozott és szabályszerű volt, a jegybank a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította a Pénzügyi Békéltető Testület működési feltételeit.

Találtak hibákat

Közölték: az MNB a pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenységéhez kapcsolódóan a nyilvános elektronikus információs rendszer szabályozása során megfelelően járt el. Az ellenőrzés azonban hibát tárt fel az ügyintézési és hiánypótlási eljárásoknál a felügyeleti engedélyezési és egyéb eljárások körében. Az ÁSZ jelentésében javaslatokat fogalmazott meg az MNB elnökének, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Utóellenőrzés

A számvevőszék a 2014. évre vonatkozó ellenőrzéssel párhuzamosan elvégzett egy utóellenőrzést is a 2014. április 14. és 2015. október 15. közötti időszakra. Ennek során értékelte, hogy az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e az MNB működésének, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tevékenységének az MNB-be integrálásáról 2015 áprilisában publikált ellenőrzésben foglalt feladatokat. Az ÁSZ jelentése akkor a nemzetgazdasági miniszternek egy, az MNB elnökének négy javaslatot tartalmazott.

Az ÁSZ megállapította, az intézkedési tervben foglaltak közül két feladat okafogyottá vált, két feladatot - egyet határidőn túl - teljes körűen végrehajtottak. Az NGM által készített intézkedési tervben előírt feladat végrehajtása az ellenőrzés időszakában még nem volt időszerű - áll a tájékoztatásban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK