A nyáron hatályba lépett Munkavédelmi törvény módosítása értelmében a korábbi ötvenhez képest, már a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknak is kötelező munkavédelmi képviselőt választani. Jelentősen bővült tehát azon munkáltatók száma, akiknek figyelembe kell venni ezt az előírást és erre már alig több mint 3 hónapjuk marad. Ha nem teszik, több százezres nagyságú bírság elé néznek.

Júliusban módosították a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, többek között megváltoztatták a munkavédelmi képviselőt érintő szabályokat. Az eddigi 50 fővel szemben, immár a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégéknek kötelezően munkavédelmi képviselő választást kell tartani. Ha az adott cégnél nincsen még ilyen képviselő, akkor ennek a hatálybalépést (2016. július 8.) követő 6 hónapon belül meg kell történnie. Azaz, még 2016-ban (2017.január 8-ig legkésőbb) a munkáltatónak le kell bonyolítania a választást.

Amennyiben a munkáltató nem tájékoztatja a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő választásról, illetve akadályozza annak megválasztását, úgy munkavédelmi hatóság ellenőrzésekor 500 ezer forint összegű közigazgatási bírsággal sújtható - hívta fel a figyelmet Zempléni Kinga, a dr. Zempléni Kinga Ügyvédi Iroda alapítója.

Széleskörű jogosítványokat kap a munkavédelmi képviselőForrás: Image Source/Image Source/db2stock/Db2stock

Ki munkavédelmi képviselő és miért felel?

A megválasztott képviselő széleskörű tevékenységgel rendelkezik, de feladatait minden esetben a munkáltatóval együttműködve végzi. Feladatai közé tartozik az, hogy

  • a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól,
  • részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntésekre.
  • Tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét.
  • Részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat.
  • A hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

Munkavédelmi képviselő megválasztása

A munkáltató a munkahelyen szokásos módon - intranet, email, megbeszélés - köteles tájékoztatni a dolgozókat a munkavédelmi képviselő választás megtartásáról. A munkavédelmi képviselő választást kezdeményezheti a munkahelyen működő üzemi tanács és/vagy a képviselettel rendelkező szakszervezet is. A munkáltató a felelős a választás megtartásának szabályos lebonyolításáért, a törvényes feltételek betartásáért, egyben biztosítania kell a választás feltételeit, és együttműködni a választási bizottsággal.

A választásokat a választási bizottság bonyolítja le, melyet közvetlenül a munkavállalók választanak meg. A bizottságnak nem lehet tagja a munkáltató, vagy az olyan munkavédelmi szakember, aki a munkáltatót képviseli.

A munkavédelmi képviselő jogai

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő esetében a havi munkaidejének legalább tíz százaléka. A szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat, valamint egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

A megválasztott munkavédelmi képviselő munkajogi védelemben részesül, a választási bizottság hozzájárulása szükséges a munkaviszonya felmondással történő megszüntetéséhez, illetve átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatáshoz.

A munkavállalók részére küldött tájékoztató levél elkészítésében, illetve a választás lebonyolításához ajánlott ügyvédet bevonni.