Kisebb hiányosságokat talált az Állami Számvevőszék a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ellenőrzése során. Az ÁSZ a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését.

Az ÁSZ megállapította, hogy az Országos Mentőszolgálat a tulajdonosi jogokat összességében szabályszerűen gyakorolta, továbbá szabályszerűen alakította ki a vagyonnal való gazdálkodás feltételeit.

A Magyar Légimentő NKft. vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozása viszont hiányos volt, vagyonnyilvántartása megfelelt a jogszabályi követelményeknek.

Az ÁSZ-viszgálat megállapította, hogy a Légimentő NKft. a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit hiányosan alakította ki,mivel önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot nem készített, a jogszabályban előírt befektetési szabályzattal és számlarenddel pedig csak 2012. március 1-jétől rendelkezett. A vagyon-nyilvántartás az idegen tulajdonú eszközök kivételével szabályszerű volt.

Forrás: legimentok.hu

 

A társaság a bevételeit szabályszerűen számolta el, a költségek, ráfordítások elszámolása ugyanakkor – az anyagjellegű ráfordítások elszámolása során feltárt hiányosságok miatt – nem teljes körűen felelt meg a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak. 

A Légimentő NKft. a vonatkozó törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva nem készítette el a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot. A társaság elektronikus közzétételi kötelezettségét nem teljesítette,mivel hiányosan tette közzé a jogszabályban előírt dokumentumokat - írja az ÁSZ a honlapján.

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2009. július 1-től működik a jelenlegi formában. Feladata közhasznú tevékenységként légi mentési, betegszállítási feladatok ellátása Magyarország területén hét bázisról (Budaörs, Balatonfüred, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sármellék, Szentes). 2014-ben 79 –en dolgoztak a Magyar Légimentő NKft.-nél.