Megfelelő volt a Nemzeti Színház vagyongazdálkodása

2017.01.13. 11:34

Befejezte az Állami Számvevőszék a Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. A vizsgálat megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlás, valamint az intézmény vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozása és működtetése összességében megfelelő volt.

Az ÁSZ közleménye szerint a saját és a vagyonkezelt eszközök nyilvántartását megfelelően végezték, valamint az ellátott közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak elszámolása is szabályszerűen történt a Nemzeti Színházban. Ugyanakkor az intézmény hiányosan teljesítette beszámolási kötelezettségét, a közérdekű adatok átláthatóságot biztosító közzétételi kötelezettségének nem tett eleget teljes körűen, valamint nem működtettek független belső ellenőrzést sem, annak ellenére, hogy 2014-től ezt számára jogszabály is előírta.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A kormányzati szektorba sorolt, száz százalékban állami tulajdonban lévő társaság felett a tulajdonosi jogokat a társasági részesedés tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (MNV Zrt.) kötött megállapodás alapján 2012. május 13-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ezt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolta. A Nemzeti Színház saját tőkéje 2014 végén 9,78 milliárd forint volt.

Az ellenőrzés eredménye szerint a tulajdonosi joggyakorlók összességében szabályszerűen alakították ki a Nemzeti Színház tulajdonában, valamint kezelésében lévő vagyonnal való gazdálkodás feltételeit. A Nemzeti Színház feladatait alapvetően saját vagyonával látta el. A társaságnál a saját vagyon értékének megőrzését és gyarapítását biztosító vagyongazdálkodási tevékenységek szabályozása a közbeszerzési szabályzat késedelmes aktualizálása mellett megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az egyéb belső szabályzatok összhangban voltak a tulajdonosi joggyakorlók által előírt követelményekkel és megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

A vagyon nyilvántartása szabályszerű volt, azonban a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor a belső szabályozástól eltértek. A Nemzeti Színház a közhasznú tevékenységek ráfordításainak és bevételeinek szabályszerű elkülönítését biztosította, az elszámolás összességében megfelelő volt. A Nemzeti Színház vagyongazdálkodási tevékenységét - a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség teljesítésének kivételével - a jogszabályi rendelkezések és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően végezte. Tevékenysége 2013 kivételével veszteséges volt, amely a saját tőke csökkenését okozta, ugyanakkor az intézmény követelésállományát megfelelően kezelte.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A Nemzeti Színháznak mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek adósságot keletkeztető ügylete nem volt, a kormányzati szektor hiányára befolyást gyakorló bevételeket és ráfordításokat szabályszerűen számolta el.

Az ÁSZ a Nemzeti Színház vezérigazgatójának hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie - olvasható az ÁSZ internetes oldalán (aszhirportal.hu), amely kitér arra is: az ÁSZ az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket átlátható módon használják fel.