A fogyasztók sürgetése és a termékek lényegi jellemzőiről nyújtott valótlan tájékoztatás miatt sértheti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó törvényt az Invest and Trade Kft. befektetési ügynöki gyakorlata, a Magyar Nemzeti Bank versenyhivatali eljárást kezdeményezett a befektetési ügynök tevékenysége és kommunikációs gyakorlata miatt.

Az MNB fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott az Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. (Invest and Trade Kft.), a ciprusi engedéllyel rendelkező Goldenburg Group Limited (Megbízó) függő ügynökének tevékenysége miatt. Ezután fordultak a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH), és felvették a kapcsolatot a ciprusi pénzügyi felügyelettel is.

Az MNB helyszíni ellenőrzése során tanúként hallgatta meg a társaság néhány munkatársát, valamint jelenlegi és potenciális ügyfeleit. Az MNB olyan körülményeket állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy az Invest and Trade Kft. magatartása sértheti az Fttv. rendelkezéseit. Ilyennek minősül többek között a telefonon ismétlődően és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése és a termékek lényeges jellemzőiről - különösen az adott célra való alkalmasságuk, a használatuktól várható eredmények, előnyeik - nyújtott valótlan, megtévesztésre alkalmas információközlés.
A vizsgálat megállapította, hogy a kft. által alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtségére - figyelemmel különösen a kommunikáció eszközének jellegére, valamint az érintett földrajzi terület nagyságára - tekintettel fennáll a gazdasági verseny érdemi érintettsége. Ilyen esetben a jogszabály alapján a GVH a hatáskörrel rendelkező hatóság. Az MNB így 2017. májusban - a GVH-val történt egyeztetést követően - intézkedett a versenyhivatali eljárás megindítása érdekében.

A jegybank 2017. júniusában

jelzéssel élt a társaság megbízójának felügyeletét ellátó ciprusi pénzügyi felügyeleti hatóságánál (CYSEC) is, mert nem zárható ki, hogy az Invest and Trade Kft. kereskedelmi gyakorlata a megbízója által követett és elvárt üzleti modellből fakad. Az MNB kezdeményezte a hatáskörrel rendelkező ciprusi felügyeleti hatóságnál, hogy szükséges lenne annak vizsgálata, hogy a Megbízó miképpen tesz eleget a pénzmosási jogszabály szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségeinek.