Már 36 ezer család kapott CSOK-ot

2017.08.04. 19:47

A bevezetéstől tavaly év végéig már 36 000 család vehette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, amelynek értéke eddig hozzávetőleg 87 milliárd forint összeget tett ki. 2016-ban a megkötött szerződések mintegy egyharmada volt olyan, amelyben további gyereket vállaltak a támogatás igénybevételekor – olvasható a Pénzügyi Szemlében megjelent friss elemzésben.

A 2011 után bevezetett otthonteremtési támogatások eddigi eredményeit foglalja össze a Pénzügyi Szemlében megjelent friss elemzés, amely az ingatlanpiaci helyzet és a születések számának változását követi végig. A tanulmányt Sági Judit a Budapesti Gazdasági Egyetem főiskolai docense, Tatay Tibor a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense, Lentner Csaba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, és Neumanné Virág Ildikó a Pannon Egyetem egyetemi docense jegyzi.

A 2008-as válságot közvetlenül követő években a magyarországi termékenység, a születések száma a korábbiakhoz viszonyítottan is visszaesett. Megfigyelhető volt a lakáspiac pangása, a lakásépítések számának drasztikus hanyatlása, ami a gazdasági mutatók romlásához is hozzájárult. A használt lakások forgalma 2007-ről 2009- re lényegében a felére esett vissza és ezen az alacsony szinten rekedt meg 2014-ig.

2010-et követően a kormányzat a családtámogatás rendszerének újraépítése során az otthonteremtés segítését középpontba helyezte. Mindazonáltal a gazdasági helyzet csak 2015-től, a pénzügyi konszolidációt követően tette lehetővé a hatékony otthonteremtési támogatási rendszer megteremtését.

A megfelelő lakás megszerzése korábbra hozhatja az első gyerek megszületését a családokban, ily módon lehetőséget kínálva a szülők termékeny életkorában további gyermekek vállalására.

Modern társasházi lakások épülnek a főváros XI. kerületében, a Madárhegy városrészben.Forrás: MTI/Jászai Csaba

A lakáshoz jutás kisebb terhe, a nagyobb lakás lehetősége szintén a nagyobb család tervezéséhez segítheti a családokat. További lényeges következmény, hogy egy önálló ingatlan megszerzésének reális képe itthon tarthatja az anyagi okokból munkát vállalni külföldre menő fiatalokat.

Az otthonteremtési támogatás rövid távon az építkezések, az ingatlanpiaci forgalom növelésével a gazdaság élénküléséhez járul hozzá. Hosszú távon a demográfiai folyamatok kedvezőbb irányba való fordításával pedig társadalompolitikai célokat szolgál.

Az erősebb, szociálisabb ihletésű támogatási rendszert újraélesztve 2012-től indult az Otthonteremtési Program. Ennek egyik eleme a megújuló szociálpolitikai támogatás lett. Célja a lakással még nem rendelkezők lakásépítésének és lakásvásárlásának támogatása. A másik elem az otthonteremtési kamattámogatás volt. Az otthonteremtési kamattámogatás rendeltetése kamattámogatott hitelek nyújtása volt, amely új lakás vásárlására, építésére, használt lakás vásárlására, lakáskorszerűsítésére használható fel. Másodlagosan ez a forma a bajba jutott adósok segítését is célozta.

Az otthonteremtési kamattámogatás felhasználható lett késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához, valamint hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához.

A magyar gazdaság teljesítményének javulása és a költségvetés stabilizálódása lehetővé tette a támogatási rendszer továbbfejlesztését, így a vissza nem térítendő támogatás körét kiterjesztették a használt lakások vásárlására is. Továbbra is rendelkezésre áll a kamattámogatott hitel igénybevételének lehetősége lakás építésekor, illetve vásárlásakor; ezen felül további kedvezményt jelentett az adó-visszaigénylés. A kedvezmények már kiterjedtek az egy gyermekkel rendelkezőkre vagy az egy gyermeket vállalókra is. A vissza nem térítendő családtámogatási kedvezmény (CSOK) és a kamattámogatott hitel maximálisan megkapható összege emelkedett. A 2016-ban elfogadott további módosítások következtében az otthonteremtési kedvezmény igénybevételi szabályai 2017 elejétől még kedvezőbbé váltak.

Összességében az eddig megkötött szerződések 69,7 százaléka vonatkozott már meglévő, 30,3 százaléka pedig előre vállalt gyermekre.

A 2013-ban tapasztalható lakásépítési mélypontot követően már látszanak az élénkülés jelei a lakosság jövedelmi pozíciójának erősödése, valamint a banki hitelezési feltételek javulása miatt. A bevezetéstől eltelt idő alatt 2016 végéig már 36 000 család vehette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, amelynek értéke másfél év alatt hozzávetőleg 87 milliárd forint összeget tett ki. 2016-ban a megkötött szerződések mintegy egyharmada volt olyan, amelyben további gyereket vállaltak a támogatás igénybevételekor. Jó alappal következtethetünk arra, hogy a támogatások növelhetik a gyerekvállalási hajlandóságot, hiszen az igénybe vevők közül sokan a később születendő gyermekek vállalásával nyújtják be támogatási kérelmeiket.

A CSOK hatása már érződik az építőiparban.Forrás: 123rf

A megfelelő lakás megszerzése korábbra hozhatja az első gyerek megszületését a családokban, ily módon lehetőséget kínálva a szülők termékeny életkorában további gyermekek vállalására. Az egyetemisták körében végzett kérdőíves vizsgálatunk alapján az látható, hogy az otthonteremtési támogatás befolyást gyakorol családalapítási terveikre. Saját kérdőíves vizsgálatban 1332 felsőoktatásban tanuló hallgató vett részt.

A válaszadók 73,4 százaléka szerint a gyerekvállalási kedvet növeli az otthonteremtési támogatás. 36,7 százalék válaszolta azt, hogy a támogatási rendszer fennmaradása esetén maga is vállalna több gyereket.Az otthonteremtési támogatás rövid távon az építkezések, az ingatlanpiaci forgalom növelésével a gazdaság élénküléséhez járul hozzá. Hosszú távon a demográfiai folyamatok kedvezőbb irányba való fordításával társadalompolitikai célokat szolgál.