Az MNB korábbi határozata alapján a Strategon Értékpapír Zrt. a CODEX Értéktár Zrt.-re ruházta át állományát. A jegybank a folyamattal párhuzamosan visszavonta a befektetési vállalkozás engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyét követően a CODEX Értéktár Zrt. vette át a Strategon Értékpapír Zrt. által addig kezelt befektetési ügyfélállományt. Mint a jegybank korábban bejelentette, az állomány-átruházás zökkenőmentességét 2017. június 30-tól felügyeleti biztos koordinálta.

Az MNB 2017. május 4.-én függesztette fel a Strategon tevékenységét, annak szavatolótőke-problémái miatt. A jegybank ekkor határozatában rögzítette azt is, hogy a felfüggesztés a Strategon ügyfél-kötelezettségeinek igazolt teljesítéséig tart, egyidejűleg az ezt követő napi hatállyal vissza is vonta a társaság tevékenységi engedélyét. Ezek után a jegybank a már sikeresen lezárult állomány-átruházással párhuzamosan – a mai napon publikált – határozatában visszavonta a Strategon tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a Fővárosi Törvényszéken a társaság felszámolását.

Az állomány-átruházás során az ügyfélkövetelések – amennyiben ezzel az érintett befektetők egyetértettek – új befektetési szolgáltatóhoz kerültek át (és annál állnak rendelkezésre). A Strategon által átruházott állomány a tőkepiac egészéhez mérten csekély súlyú – a szektor értékpapírállományára vetítve 0,1 százalék alatti –, és mintegy négyzáz, megfelelő fedezettel rendelkező ügyfélszerződést jelent.

A Strategon felszámolása kapcsán csekély számban vannak vitatott, illetve a befektetési vállalkozás által nem vitatott, már lejárt követelések is. A Strategon elszámolási vitában áll egy brit – az angol pénzügyi felügyelet felügyelési hatáskörébe tartozó – letétkezelővel egy „white label" megállapodása (ahol a hazai társaság saját nevében nyújtja ügyfelei részére külföldön a kereskedés lehetőségét) kapcsán érintett kisszámú ügyfelét és mintegy húsz millió forintnyi követelését illetően.