Döntött a Kúria: határidő után nem szankcionálhat a NAV

2017.10.19. 15:02

A Kúria döntése új korszakot nyithat a NAV adóellenőrzések lezárásának mikéntjében. Az adóhatóság ugyanis a rendelkezésére álló határidőt akár jelentősen is túllépve nem róhat ki adóbírságot a cégekre, ezt csak a jogszabályban meghatározott határidőn belül van lehetősége megtenni – értékelte a helyzetet közleményében az RSM Hungary, az adótanácsadással és könyvviteli szolgáltatásokkal foglalkozó nemzetközi hálózat magyarországi vállalata.

Az adózók évek óta szembesülnek azzal az adóhatósági gyakorlattal, hogy a lefolytatott adóellenőrzés megállapításairól a határozatot késve, az ügyintézési határidőt jelentősen túllépve kapják kézhez. Várhatóan ennek vet most véget a meghozott kúriai határozat.

Az ügytorlódás nem hosszabbíthatja a határidőt

Az adóhatósági késedelmet a NAV gyakran indokolta a következő mondattal: A nem jogvesztő határidő túllépése az adóhatóságnál felmerült ügytorlódásból fakadóan történt". Az ezen eljárást érintő kifogásokat eddig rendre elutasították másodfokon, hivatkozással arra, hogy a határidő túllépéséhez a törvény szankciót nem fűz, az nem jogvesztő, így a hatóság a határidőn túl is jogosult a határozat meghozatalára.

Ezt az adóhatósági gyakorlatot szüntetheti meg most a Kúria ítélete.

Döntött a Kúria: a NAV határidő idő után nem szabhat ki egyébként jogerős bírságot (illusztráció)Fotó: Mudra László - Origo

A hatósági eljárások méltányosságához, tisztességességének alapvető feltétele, hogy az eljáró adóhatóság a rájuk irányadó jogszabályi határidőket betartsák. E követelmény különösen akkor kell, hogy érvényesüljön, amikor a hatóság az adózóval szemben szankciót állapít meg. Az adóhatóságnak ugyanis nem joga, hanem hatásköre és illetékessége van eljárni és ennek megfelelően lehetősége, hogy eljárása során szankciót alkalmazzon.

A Kúria most meghozott döntéséhet az Alkotmánybíróság korább, 5/2017 (III.10.) határozatában kifejtett jogértelmezés kapcsolható. A Kúria (a Kfv.I.35.760/2016/6. számon kihirdetett) ítélete egy áfaellenőrzéshez kapcsolódik, amely esetben a jegyzőkönyv kézbesítését követő 206. napon került kiadásra az elsőfokú adóhatósági határozat. Az adózó fellebbezett, de nem járt eredménnyel, így a közigazgatási bírósághoz fordult keresettel, kifogásolva a határidő túllépését. Az elsőfokú bíróság elutasította keresetét, mondván az adóhatóság a 60 napos határidőn túl is jogosult a határozat meghozatalára.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria ugyanakkor a társaság javára döntött. Ítéletében utalt az Alkotmánybíróság fent hivatkozott határozatára, amely szerint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy a jogszabályban meghatározott határidő leteltét követően nem szabható ki szankció."

Az adókülönbözet lehet jogerős, de a hatóságot is köti a határidő

A Kúria megállapította ugyan, hogy az adókülönbözet megállapítása jogszerűen történt, hiszen az adóhatóság határozatával a felperes adózó jogszerűtlen adózói magatartását korrigálta, s az adóhatóság a határozathozatali határidő leteltét követően sincs elzárva attól, hogy utólagosan megállapítsa az adót, tekintve az adókülönbözet nem jogkövetkezmény.

Megszüntetheti a határidőn túli adóhatósági bírságolás gyakorlatát a Kúria döntéseForrás: 123rf


Emellett azonban az adóhatóság jogkövetkezményként késedelmi pótlékot és adóbírságot alkalmazott. A Kúria a késedelmi pótlék(kamat) esetében nem látta megállapíthatónak az AB határozatban említett szankciót. Megállapította továbbá, hogy az adóbírság kizárólag a jogalkotó azon elhatározásán nyugszik, hogy adóhiány esetén kerüljön sor adóbírság fizetésére. Ugyanakkor az adóhatóság számára az adóbírság, mint szankcióalkalmazás lehetőségének elenyészése, nem „jogvesztés", hanem a határidő túllépése miatt pusztán egy addig fennálló lehetőség megszűnése.

A tisztességes hatósági eljáráshoz való joghoz hozzátartozik annak biztosítása, hogy az adóhatóság a rá vonatkozó határidőket betartsa, és ezen határidő be nem tartását ne az adózó terhére, hanem javára értékeljék. 

Következésképpen a határozathozatalra nyitva álló Art.-ben rögzített határidőt jelentősen túllépő adóhatóságnak már nincs lehetősége az adóbírság szankciójának alkalmazására.  

Az adótanácsadó vállalat közleményében felhívja a figyelmet: egyelőre kérdéses, mi lesz a korábban az adóhatósági határidő be nem tartásával meghozott határozatokban, az adózókra kiszabott bírságokkal.