Ki dolgozhat és mennyiért március 15-én?

2018.03.14. 08:03

Nyakunkon az év kezdete óta első ünnepnap, melyen a munkavégzésre is különleges szabályok, illetve különleges bérezés érvényesek.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint március 15-e munkaszüneti napnak számít. Erre napra rendes munkaidő a rendeltetése folytán

  • e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
  • idényjellegű tevékenység keretében, valamint
  • megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetén rendelhető el.

Lehetőség van továbbá munkavégzés elrendelésére

  • társadalmi közszükségletet kielégítő vagy
  • külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből adódóan – e napon is szükséges munkavégzés esetén, valamint
  • külföldön történő munkavégzés során munkaszüneti napra rendes munkaidőben

Megszakítás nélküli tevékenységnek akkor számít egy foglalkoztatás, amennyiben

  • naptári naponként 6 órát meg nem haladó tartamban vagy
  • naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul (erőmű, egészségügyi ellátó), vagy a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható.

A munkáltató tevékenysége akkor idényjellegű, ha az az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

Csak nagyon kevés és indokolt munkakörben lehet munkát végezni március 15-én - az egyik ilyen a vendéglátásForrás: Image Source/Zero Creatives

A munkáltató vagy a munkakör akkor lehet rendeltetése folytán működő munkaszüneti napon is, ha vendéglátással foglalkozik, vagy az egészséget, környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében tevékenykedik. Ebben az összefüggésben rendelhető el rendkívüli munkavégzés is.

A munkavállalónak a munkaszüneti napon történt munkavégzéséért 100 százalékos bérpótlék jár. Amennyiben a munkáltató munkaszüneti napra rendkívüli munkavégzést rendel el, úgy további 100 százalékos bérpótlék fizetendő, mely szabadidővel részben sem ellentételezhető.

Végül érdemes még kitérni az egyszerűsített foglalkoztatásra, melyre számos munkajogi korlátozás nem alkalmazandó, így a vasárnapi munkavégzés korlátozása sem. Ez a mentesség azonban a munkaszüneti napokra nem vonatkozik, így a törvény szerinti bérpótlékot vagy távolléti díjat ezekre a napokra ki kell fizetni.

Cikkünk forrása az Adózóna.hu írása, melyben dr. Kéri Ádám ügyvéd foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.