Összefér a Nők 40 kedvezmény és a járadék mellett végzett munka?

2018.03.16. 15:04

Egy olvasó kifogásolta, hogy a rehabilitációs járadék melletti munkavégzés miért nem számít bele a kedvezménybe. Az illetékes állami szervezettől kapott válasz szerint a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe, így az ezzel megszerzett kereset sem gyarapítja az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet. Az olvasó azonban azt mondja, hogy a kifogásolt három éves munkaviszonya alatt nem nyugdíjas volt, hanem rehabilitációs járadékos. Hol az igazság?

A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt megtámadható a hatósági határozat - kezdi válaszát Dr. Farkas András jogász és nyugdíjszakértő a Hrportál.hu-n.

A jogász szerint bár 2012. január 1-től hatályon kívül helyezték, de a 2011. december 31-éig megállapított és a megszűnési idejéig továbbfolyósított rehabilitációs járadékra továbbra is érvényes maradt a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 17. § (4) pontja, mely szerint

„A ... rehabilitációs járadékban részesülő személy a ... járadék összege után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet." Ugyanígy az (5) pont szerint a foglalkoztatót is terheli nyugdíjbiztosítási járulék.

Bár a 18. § (3) bekezdése úgy módosítja a Tny. törvényt, hogy „Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál ... a rehabilitációs járadék összegét, valamint a ... folyósításának időtartama alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet (keresetet) - a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától függetlenül - figyelmen kívül kell hagyni.", de utána megjegyzi, hogy „Ha az igénylőre kedvezőbb, a) ... az Rjtv. szerinti rehabilitációs járadék összegét, b) amennyiben az a) pontban meghatározott ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik, az abból származó jövedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét kell keresetként figyelembe venni."

Gondtalanabbak lehetnek a nyugdíjas évek, ha az, aki rehabilitációs járadék mellett dolgozott és nyugdíjjárulékot fizetett, kiharcolja, hogy a szolgálati időt és az ez idő alatt szerzett keresetet beszámítsák a nyugdíjábaForrás: Shutterstock

Összefoglalva: bár a rehabilitációs járulék valóban saját jogú nyugellátásnak minősül, de mivel összegéből nyugdíjjárulékot kellett fizetni, ezért viszont a járadék folyósítási ideje szolgálati időnek is minősült.

Az egy általános szabály, hogy a saját jogú nyugellátás mellett végzett munkával nem szerezhető plusz szolgálati idő. A rehabilitációs járadékra azonban maga a törvény szabja meg, hogy ha ez a leendő nyugdíjasra kedvezőbb feltételeket teremt, akkor beszámítható a nyugdíj összegébe.

Dr. Farkas András jogász és nyugdíjszakértő erre a kedvező szabályra történő hivatkozással azt javasolta az olvasónak, hogy kérje a bíróságtól, hogy a rehabilitációs járadék mellett fenntartott munkaviszonyát is ismerjék el szolgálati időnek, mely kedvezőbb feltételű nyugellátást biztosítana, illetve amely beleszámítana a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is.

Cikkünk forrása a Hrportál.hu feljebb már hivatkozott cikke volt.