Először mérték fel a cégek önkéntességét - döntő többségük nem él vele

2018.03.23. 11:16

Az Önkéntes Központ Alapítvány először készített felmérést a vállalatok között az önkéntességről. Akik nem vettek részt ilyen programban, azt hiszik, üres marketing eszköz – akik viszont jól csinálják, nem nagyon kommunikálnak róla. Az elmúlt 3 évben csupán minden ötödik vállalatnál volt jellemző az önkéntesség valamely formája és azon cégek közül, akik korábban nem vettek részt hasonló programban, csak minden harmadik mutat érdeklődést ez iránt.

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) megbízásából készült kutatásban, mely a hazai kis-, közép- és nagyvállalatok vállalati önkéntességgel kapcsolatos eddigi tapasztalatait, ismereteit, gyakorlatait és céljait tárta fel, 400 cég vett részt. A vállalati minta reprezentatívnak mondató: a vállalatméreten belül megnézték az országos eloszlásokat (KSH) és annak megfelelően állították be az arányokat régió és ágazat szerint. A válaszadók a megkérdezett cégek vezetői voltak, illetve azok, akik CSR témában döntéshozók. Hasonló kutatás korábban még nem készült, a témáját (vállalati önkéntesség) és a megkérdezett vállalatok számát (400 kis-közepes és nagyvállalat) tekintve is egyedülálló ez a mostani próbálkozás.

A vállalati önkéntes munka jó hatással van a dolgozókraForrás: amigosagyerekekert.hu

Az ÖKA tapasztalata alapján az embereknek elementáris igényük van arra, hogy jó ügyekben vegyenek részt. A vállalati önkéntes programok ráadásul nemcsak a dolgozók, hanem minden érintett számára komoly előnyöket hozhatnak. Ilyen programok immáron 20 éve működnek Magyarországon, egyre több vállalat indít kisebb vagy nagyobb programot, de kutatások hiányában e terület pontos helyzetét és valós léptékét ezidáig nem ismerhettük. Pedig e programok pozitív hatásai a munkavállalói készségekre, kompetenciákra és nem utolsó sorban a vállalatok belső hatékonyságára kézzelfoghatóak.

A 2018 elején készült kutatásból kiderül, hogy a hazai vállalati szférában egyelőre kevesen és rendszertelenül végeznek önkéntes tevékenységet. Az elmúlt 3 év során minden ötödik vállalatnál volt példa az önkéntes tevékenység valamely formájára. Az önkéntes tevékenységek elsősorban szellemi munka formájában jelenik meg, a legtöbb szegmensben a mentorálás a legjellemzőbb. A vállalatok többségénél ezek nem programszerűen zajlanak, hanem alkalom jelleggel. Az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos döntésekben jellemzően a HR-vezető és/vagy az ügyvezető, esetleg a marketingvezető vesz részt.

Ugyan a cégek részéről egyelőre nem jellemző az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos kommunikáció,

a nagyvállalatok negyede biztosan, további közel 50 százaléka feltételesen csatlakozna egy esetleges központilag koordinált kampányhoz. Akik már végeznek ilyen tevékenységet, nem tartják fontosnak az erről való tájékoztatást, ezért a nagyközönség nem szerezhet tudomást sem a programokról, sem pedig az eredményekről. Ennek oka az lehet, hogy az önkéntességet végzők inkább befelé látják a tevékenység értelmét és belső szervezetfejlesztésként gondolnak rá, melynek elsősorban a munkaszervezet szempontjából van jelentősége.

A vállalatvezetők elismerik, hogy ez a tevékenység hatással van a kompetenciákra is – elsősorban az együttműködésre és a problémamegoldó készségre hat pozitívan. Szöges ellentétben áll azon cégek véleménye, amelyek nem valósítanak meg önkéntes programokat: ők úgy gondolják, ezek a programok leginkább a külső kommunikáció szempontjából hasznosak. Ezért nagy jelentősége lenne annak, hogy a megvalósult programok eredményei széles körben láthatók legyenek, mert annak mind a lakosság, mind az üzleti szféra vonatkozásában jelentős szemléletformáló hatása lehetne.

További információk a szervezet közleményében.