Az MNB 3 millió forint bírságot szabott ki az NVT Cooperation Zrt.-re, további 26 millió forint bírsággal sújtotta az egyik vezető tisztségviselőjét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy – az eljárás alatt felszámolt – NVT Cooperation Zrt. végzett-e engedély nélküli pénzügyi vagy befektetési tevékenységet, illetve, hogy értékpapír forgalmazási tevékenysége megfelelt-e a tőkepiaci törvényeknek.

Az MNB már a vizsgálat megindításakor megállapította, hogy a társaság nem minősül nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának, és – tájékoztató, valamint hirdetmény hiányában – értékpapírok nyilvános értékesítésre történő felajánlására sem jogosult. 

A társaság sem a megalakulását, sem az alaptőkéjének későbbi emelését követően nem tett bejelentést a törzsrészvényeinek zártkörű forgalomba hozataláról az MNB felé. A vizsgált részvényértékesítést ténylegesen nem az NVT Cooperation Zrt., hanem annak egyik vezető tisztségviselője magánszemélyként végezte.

Ő tájékoztató, valamint hirdetmény nélkül nyilvános értékesítési ajánlatot tett közzé a saját NVT-törzsrészvényeit érintően, megsértve ezzel a részvényértékesítésre vonatkozó jogszabályokat.

Mindezek miatt az NVT Cooperation Zrt.-t 3 millió forint, a magánszemélyt pedig 26 millió forint felügyeleti bírsággal sújtotta, továbbá a cég működésével összefüggésben az illetékes cégbíróság felügyeleti eljárását kezdeményezte.