A cég értékesítési vezetője ingázik a lakóhelye és a vállalkozás székhelye között. Beosztásából kifolyólag az egész ország területén végez munkát. Amikor heti két egymást követő napon a székhelyen tartózkodik, nem utazik mindkét nap haza, hanem a cég finanszírozza – a társaság nevére szóló számla alapján – a szállásdíját. Levonásba helyezhető-e ezen szállásdíj áfatartalma?

Tekintettel arra, hogy a szállásdíj nem esik speciális levonási tilalom alá, az általános szabályokat kell megvizsgálni - kezdi válaszát Dr. Bartha László adójogi szakjogász szakértő az Adózóna.hu cikkében.

Az áfatörvény 120. paragrafusa alapján a vásárolt termék, igénybevett szolgáltatás általános forgalmi adója tekintetében olyan mértékben illeti meg az adóalanyt az adólevonás joga, amilyen mértékben a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja.

Vagyis azt kell vizsgálni, hogy a felmerült céges kiadás a munkavállaló vagy a munkáltató érdekeit szolgálja-e elsődlegesen?

Az adójogi szakértő állásfoglalása alapján ez elsősorban a munkavállaló érdekét szolgálja,

hiszen az ő kötelessége a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. Vagyis a felszámított forgalmi adó nem vonható le.

Nem mindegy, hol alszik a cég munkatársa, és adódhat, hogy a munkáltató érdekkörében merül fel, hogy a szállásdíjat kifizesse a munkavállaló helyettForrás: Shutterstock

Viszont a 2015/5. Adózási kérdés alapján – amely csoportos munkásszállítás ingyenes biztosítására vonatkozik – speciális körülmények fennállása esetén igen kivételes és szűk körben előfordulhat, hogy mindez a munkáltató érdekében történik, mivel az a munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében történik.

Az európai bíróság esetjoga szerint (C-258/95. számú ítélet, Julius Fillibeck ügy) ha egyedül a munkáltató tudja a megfelelő munkahelyre szállítást megoldani, úgy az a munkáltató érdekeit szolgálja. Ezzel párhuzamban felmerülhet, hogy ha a munkáltató csak szállás biztosításával tudja a munkavállaló munkára képes állapotban való megjelenését biztosítani, akkor a szállásdíj általános forgalmi adója levonható lehet. Ebben azonban célszerű az adóhatóságtól írásban állásfoglalást kérni.

A teljes cikk az Adózóna.hu-n olvasható el.