Frissült a NAV listája azokról a munkáltatókról, akik be nem jelentetten foglalkoztatnak munkavállalókat.

Ezeknél a munkáltatóknál biztosan találtak kisebb vagy akár nagyobb problémát is az adóhatóság munkatársai a foglalkoztatás kapcsán.

Változatos a lista profilja

A listán építőipari cégek, kereskedések, vendéglátóipari vállalkozások éppúgy megtalálhatók, ahogy pálinkaműhely is, vagy épp pékségek.

A NAV áprilisi frissítésű listáján 4118 munkáltatót sorol fel az adóhatóság.

A listát böngészve ismertebb nevű cégekkel is találkozni, ahogy azzal a jelenséggel is, hogy azonos székhelyre jelentettek be nagyon hasonló nevű vállalkozásokat.

Frissítette a NAV a feketén dolgoztató munkáltatók nyilvántartását (Illusztráció)Forrás: MTI/Máthé Zoltán

A be nem jelentett foglalkoztatást megvalósító munkáltatók kapcsán a hatóság honlapján az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

„Az állami adó- és vámhatóság a honlapján a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik vagy amelyek tekintetében végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek. Az említett adatok mellett az állami adó- és vámhatóság a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait - feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el - a közzétételtől számított két év elteltével törli.”

IllusztrációForrás: MTI/Balázs Attila

Nem rendezett munkaügyi kapcsolatok

Ha az egyik szégyenlista nem lenne elegendő, a NAV közzétette azoknak a munkáltatóknak a listáját is, akik a fenti halmazon belül,
nem rendelkeznek megfelelően rendezett munkaügyi kapcsolatokkal.

Ezzel kapcsolatban erről ad tájékoztatást a NAV:

„Előzőekre tekintettel az állami adó- és vámhatóság 2018.01.01-től külön nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.”