Beköszöntött a vakáció. Ez alapvetően jót jelent a gyerekeknek, a munkavállaló szülőknek viszont lehet, hogy fő a fejük, hogyan oldják meg a gyerek felügyeletét. A munkáltatókra is átszáll ez a probléma, ha a szülő fizetés nélkülire vagy táppénzre megy, pedig vannak olyan adómentes támogatási, juttatási lehetőségek, melyekkel a munkáltató úgy segítheti a szülőt, hogy az közben nem esik ki a termelésből, viszont a gyermek felügyelete is megoldott. Cikkünk – a teljesség igénye nélkül – adózási szempontból kedvező lehetőségekre hívja fel a figyelmet.

Szociális segélyt adómentesen az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület a családi pótlék kiegészítéseként, valamint a közhasznú alapítvány, közalapítvány az alapszabályában rögzített közhasznú céljával összhangban adhat akkor, ha a család létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt – vagyoni helyzetére is tekintettel – csak külső segítséggel képes biztosítani [Szja tv. 3. § 35-36. pont; 1. számú mellékletének 1.6., 3.1. pont] - írja Surányi Imréné okleveles közgazda az Adózóna.hu-n.

Adómentes továbbá [Szja tv. 1. számú melléklet 8.22. pont]

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából vagy a köznevelési intézmény saját bevételéből, például a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is), emellett ezeken a rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó magánszemély a jelenlétéhez, közreműködéséhez szükséges feltételek biztosításaként nem pénzbeli (ideértve különösen az utazást, szállást, étkezést) formában kap.

A munkáltató adókedvezménnyel vagy adómentesen is segítheti a nyaraló gyermekek szüleit a gyermekek felügyeletének megoldásában, mialatt a szülők dolgoznakForrás: AFP/Attila Kisbenedek

A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes [Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont szerint] az ingyenesen vagy kedvezményesen bármely kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, illetve a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre, sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott versenyre, mérkőzésre szóló belépőjegy, bérlet [Szja tv. 1. számú melléklet 8.28./a) pont].

Egyéb esetben a munkáltató egyes meghatározott juttatásként adhat bármilyen termék, szolgáltatás formájában támogatást, ha azt belső szabályzatban rögzített elvek, feltételek szerint nyújtja [Szja tv. 70. § (1a) bekezdés].

További részletek az Adózóna.hu cikkében olvashatók erről a témáról.