Az Állami Számvevőszék honlapján közzétett jelentés szerint az ÁSZ a Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA), a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (Padoc), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA), a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS), valamint a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (Pageo) működésére terjedt ki. A vizsgálat a jogszabályok betartása mellett az alapítványok működését szolgáló ellenőrzési, monitoring és nyilvántartási rendszerek szabályszerűségének értékelésére is kiterjedt.

A számvevőszéki vizsgálat kisebb hiányosságokat a PADMA, a PAGEO és Pénziránytű Alapítvány ellenőrzése során tárt fel. A költségek és ráfordítások elszámolása a PADMA-nál nem felelt meg a számviteli törvénynek, a Pénziránytű Alapítványnál pedig a beruházási-felújítási kiadások mellett a költségek, ráfordítások elszámolását kifogásolták. A PAGEO esetében 2016-ban kapott adomány nem szabályszerű elszámolása miatt hibás volt az eredménykimutatás - írták. A három alapítvány kuratóriumi elnökeinek 30 napon belül kell intézkedési tervet készíteniük a feltárt hiányosságok alapján.

Az Állami Számvevőszék épületeForrás: Origo

Reagáltak az alapítványok

A számvevőszéki jelentések értelmében az alapítványok gazdálkodása megfelelt az előírásoknak, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás megvalósult. Az ÁSZ által a PAGEO és a PADMA alapítványoknál megállapított kisebb számviteli hiányosságokat az alapítványok az ellenőrzést követően azonnal korrigálták, a kért intézkedési tervek elkészítése folyamatban van, az ÁSZ által kért határidőre benyújtják azokat. A Pallas Athéné Alapítványok az Állami Számvevőszék javaslatainak teljes mértékű betartásával működnek.

Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött alapítványok gazdálkodásuk szervezeti kereteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki, a gazdálkodásukra vonatkozó belső szabályozásuk megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Gazdasági társaságokban való részvételük szabályszerű volt. Az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele mind a hat alapítványnál szabályszerű volt 2016-ban.

Beszámolási kötelezettségüknek szabályszerűen eleget tettek, a beszámolókat leltárral
alátámasztották. Az ÁSZ jelentés megállapítja, hogy az ellenőrzött alapítványok az államháztartásból támogatást nem kaptak, tehát adófizetői pénzt nem használtak fel, egyéb támogatásban, adományban nem részesültek. Ez is alátámasztja azt, hogy az alapítványok kizárólag a befektetéseik által megtermelt hozamot használják fel tevékenységük során. Alapításuk óta a Pallas Athéné Alapítványok a rájuk bízott vagyont 3,426 milliárd forinttal gyarapították.