Újdonságok jönnek a módosult Cégtörvénnyel

2018.07.16. 17:31

2018. július 1-jén ismét módosult a Cégtörvény (vagyis a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény). Így a múlt héttől már bejegyeztethetünk képviseleti jog nélküli vezető tisztségviselőt, és benyújthatunk a cégbíróságra akár előzetes változásbejegyzési kérelmet is. Ezzel új lehetőségek nyíltak meg a társaságok számára, de figyelni kell a szigorításokra is.

Dr. Nagy Barbara ügyvéd 3 fontos változásra figyelmeztet a Napi.hu hasábjain.

1. Képviseleti jog nélküli vezető tisztségviselő

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint a vezető tisztségviselő a jogi személy törvényes képviselője, azaz képviseli a társaságot. A Ptk. diszpozitív, eltérést engedő jellege lehetővé teszi, hogy bizonyos vezető tisztségviselők ne kapjanak képviseleti jogot. Ez testületi ügyvezetésnél képzelhető el, hiszen ha csak egy vezető tisztségviselője van a társaságnak, az szükségszerűen képviseli is azt.

2. Előzetes változásbejegyzési kérelem

Korábban, ha egy cég változást határozott el, meg kellett várni a változást, és csak ezt követően lehetett benyújtani a cégbíróságra a változásbejegyzési kérelmet. Ezentúl azonban a cégek előre is bejelenthetik az adataik legfeljebb harminc napon belül bekövetkező változását, de csak bizonyos esetekben. Ilyen például a cég elnevezésének, székhelyének, vezető tisztségviselőinek, tagjainak, részvényeseinek változása.

Változásokat, többek közt egy új kötelezettséget hozott a 2018. július elsején módosult cégtörvényForrás: 123RF

3. Adatvédelem a cégjogban is

A cégjegyzék adatai, valamint a cégiratok nyilvánosak. A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégkivonat kiadása kérhető. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben egy adatunk feltüntetésre kerül valamely cégiratban, az bárki számára megismerhető.

Ezek között vannak kötelezően feltüntetendő adatok is, néhány adatot azonban, mint például születési hely, személyi igazolvány szám vagy adóazonosító jel csak célszerűségi okból vagy megszokásból írnak bele az ügyvédek a cégiratokba.

2018. július 1-jétől az ügyvédnek már kötelessége felhívni a természetes személy figyelmét arra, hogy a személyes adatai feltüntetéséhez való hozzájárulása azzal is jár, hogy a többletadatok is bárki számára megismerhetővé válnak. Ez alapján az ügyfele eldöntheti, hogy ezeket a nem kötelező adatokat is szerepeltetni kívánja-e a cégadatok között.

Ez viszont ütközhet azzal, hogy a csökkentett (kizárólag a kötelező adatokkal ellátott) céges aláírásmintát esetleg korlátozottabban fogadják majd el. Az ügyvédnek erről is tájékoztatnia kell az ügyfelet.

A teljes cikk a Napi.hu oldalán olvasható el.