Közel 500 milliárd dollár értékű, elsősorban infrastrukturális fejlesztésekkel Kína egy új selyemutat épít. A gigantikus beruházás természetes módon számtalan biztonsági szempontot is felvet, ami az elmúlt időszakban a független félkatonai szervezetek létszámának erőteljes növekedését vonta maga után. Ezeket a csoportosulásokat ma már egyre inkább Kína magánhadseregeként aposztrofálják.

Mivel egyre nő az igény a hatalmas projektben részt vevő kínai cégek részéről a biztonság iránt, ezért egyre terjednek a független őrző-védő cégek az országban és egy ideje már az ország határain kívül is. 2013-ban 4 ezer ilyen társaságot tartottak nyilván, amelyek több mint 4,3 millió embert foglalkoztattak. Tavaly az ilyen vállalkozások száma 5 ezerre ugrott, az általuk alkalmazott biztonsági személyzet létszáma pedig már megközelítette az 5 milliót.Sokan közülük a kínai Népi Felszabadító Hadsereg veteránjai vagy egykori rendőrök közül kerülnek ki, akiket szívesen látnak soraikban az új selyemút projektjeinek biztonságát szavatoló személy- és vagyonvédelmi vállalkozások. Az országot vezető kommunista párt irányítása alatt álló katonai erők mellett a létrehozásukat lehetővé tevő törvényi szabályozás 2009-es megszületése óta egyre-másra alakulnak a magántulajdonú őrző-védő cégek.

Profi kínai őrző-védő cég embereiForrás: AFP/Imaginechina/Tu Meifei

Felvirágzásuk kétségkívül az új selyemútnak köszönhető: a gigaberuházás keretében létesülő autópályák a világ 68 országával kötik majd össze Kínát, és 4,4 milliárd ember között létesítenek kapcsolatot Ázsiában, Afrikában, a Közel-Keleten és Európában. Ez a grandiózus vállalkozás Peking globális törekvéseinek és külgazdasági politikájának központi elemét képezi. A projekttel párhuzamosan az elmúlt időszakban ezek a biztonsági cégek is egyre inkább nemzetközivé váltak, hiszen külföldön ugyancsak szükség van rájuk a kínai befektetések és a – nem egyszer instabil térségeken keresztül vezető - új selyemút mentén egyre nagyobb létszámban dolgozó kínai munkások védelme érdekében. Ma már olyan országokban is jelen vannak, mint Irak, Szudán vagy Pakisztán.

Kínában már több millió embert alkalmaz a biztonsági-védelmi szektorForrás: AFP/Imaginechina/Tu Meifei

Legtöbbjük a még törvényesnek számító szürke zónában működik, a kínai, a nemzetközi és a fogadó ország törvényei által szabott szűk határmezsgyén. S teszik ezt egyre nagyobb sikerrel, mert az egyik ilyen cég vezetője például azt nyilatkozta az Asia Timesnak, hogy az elkövetkező nyolc év során szeretnék 50-60 országra kiterjeszteni a működésüket, gyakorlatilag az épülő új selyemút előrehaladását követve.

Kiképzés egy kínai biztonsági cégnélForrás: AFP/Imaginechina/Tu Meifei


Az ilyen „magánhadseregek” egyébként már nemzetközi műveletekben is részt vettek a világ néhány forrongó övezetében. Több mint háromszáz kínai munkást menekítettek ki például Dél-Szudánból 2016-ban. Az ilyen és ehhez hasonló incidensek eredőjeként ugyanebben az évben már 3200 kínai biztonsági cég védte 16 ezer kínai vállalkozás külföldi projektekben szereplő alkalmazottait.

A valóság azt igazolja, hogy egyre inkább szükség van rájuk, különösen olyan helyeken, mint a pakisztáni Karacsi városa, ahol az ott dolgozó kínaiak helyi szélsőséges erők célpontjaivá váltak. Tavaly év végén Peking további küszöbön álló támadásokra figyelmeztette a térségben tartózkodó kínai állampolgárokat.