Itt a megoldás, ha vita van az építkezésekkel kapcsolatban

2018.09.14. 19:15

Az építőipar területén előforduló jogviták gyakran az építési vállalkozó általi teljesítés és elszámolás körül alakulnak ki. Ezekben az esetekben, ha bíróság elé kerül az ügy, szinte minden esetben szakértői vélemény beszerzésére van szükség, és a per eldöntése az ügy bonyolultsága esetén hosszabb időt is igénybe vehet. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása olyan peren kívüli út, amelynek célja, hogy elősegítse az ilyen jellegű viták gyorsabb rendezését.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (röviden: TSZSZ) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő, független szakértői szervezet, amely törvényben meghatározott építőipari vitás kérdésekben szakértői vélemény kiadására jogosult. A TSZSZ működése az iparkamarától független. A kamara a szakértői szervet, annak tagjait nem utasíthatja.

A TSZSZ-hez az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések teljesítésével, elszámolásával kapcsolatos vitás kérdések esetén lehet fordulni, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.

Így például, ha az építési vállalkozó teljesítette az épület felépítésére vonatkozó megrendelést, de a megrendelő nem hajlandó elfogadni és igazolni a teljesítést, akkor a vállalkozó a szakértői szervhez fordulhat.

A TSZSZ segít peren kívül megegyezni az építkezésekkel kapcsolatos vitákbanForrás: Magyar Távirati Iroda Zrt./Balaton József

A TSZSZ megvizsgálja a szerződés teljesítését, és szakvéleményt ad. A szakvélemény tárgya a teljesítés megtörténte vagy a teljesítés szerződésnek nem megfelelő volta, illetve, hogy a teljesítésért járó ellenérték megfizetése milyen összegben indokolt. Ennek során a TSZSZ vizsgálja a vállalkozót a szerződés szerint terhelő munkákat. Vizsgálja e munkák közül a bizonyíthatóan elvégzett munkák mennyiségét és minőségét, és az elvégzett munkák értékét.

A TSZSZ-ről bővebben a Piacésprofit.hu-n olvashatnak Dr. Szabó Gergely ügyvéd tollából.