Versenyképesség, üzleti és szervezeti korszerűsítés, megújuló tradíciók - ezek a legfőbb céljai a Takarék Csoport 2019-2023-as időszakra szóló üzleti stratégiájának, amelyet a takarékok több mint féléves egyeztetését követően fogadott el a Takarékbank Zrt. közgyűlése. A stratégia középpontjában egy ízig-vérig modern, a digitalizáció terén aktív, országosan elérhető univerzális bank kialakítása áll, amely 2020-ra a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként jön létre.

Az elmúlt időszakban a mérlegfőösszege alapján az ország negyedik legnagyobb pénzügyi csoportja jelentős átalakuláson ment át. A korábbi félszáz takarék egyesülésével 12 regionális, megerősödött pénzintézet jött létre, átalakultak a Takarék Csoport központi szervezetei.A pozitív változások ellenére a szövetkezeti hitelintézetek vezetői a stratégia év elején történt felülvizsgálata során megállapították, hogy a jelentősen megváltozott piaci környezetben további lépések szükségesek a célok eléréséhez. A többkörös egyeztetéseket követően a stratégiát a Takarékbank Zrt. pénteki közgyűlése hagyta jóvá.

Az üzleti korszerűsítés célja, hogy a Takarék Csoport egységes és piacvezető pénzügyi termékeket, személyre és valós ügyféligényekre szabott, komplex élethelyzetekre kidolgozott, innovatív pénzügyi megoldásokat nyújtson az ügyfelek számára legkényelmesebb csatornákon, illetve ezek kombinációján keresztül. A Takarék Csoport belső megújulása mindenekelőtt egy ízig-vérig modern, a digitalizáció terén aktív, országosan elérhető és nyereségesen működő univerzális bank kialakítását célozza meg, amely a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként jön létre.A tervezett intézkedések révén a Takarék Csoport 5 év alatt 25-30 milliárd forinttal kívánja csökkenteni működési költségeit, 2023-ra mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben 10 százalékos piaci részesedés és évi 30 milliárd forint körüli adózott eredmény fenntartható elérését irányozza elő.
A jelentős korszerűsítés ellenére a Takarék Csoport hű marad másfél évszázados értékeihez, korszerűsíti tradícióit.

Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Optimálisan ötvözi a takarékszövetkezeti hagyományokat a korszerű, innovatív kereskedelmi banki gyakorlattal, amivel a nagy múltú nemzetközi takarékszövetkezetek fejlődési útját követi. A tervezett átalakulások nem érintik a Takarék Csoport tulajdonosi összetételét, továbbra is tulajdonosai maradnak a szövetkezeti hitelintézetek és részjegyeseik.

A tervezett szervezeti felépítés

2020-ig a jelenlegi 12 takarékszövetkezet, a három részvénytársasági formában működő bank, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank több lépcsőben egyetlen univerzális kereskedelmi bankban egyesül. Első körben főként a részvénytársasági formában működő, egymással határos működési területtel rendelkező szövetkezeti hitelintézetek egyesülnek 2019 április végéig. A második körben, 2019 őszéig a takarékszövetkezeti formában működő hitelintézetek fúziójából egy új, egyesült takarékszövetkezet jön létre. A tervek szerint 2020-ig az új kereskedelmi bank és az új, egyesült takarékszövetkezet, valamint a mostani Takarék Kereskedelmi Bank egyesülésével áll fel a Takarék Csoport új, univerzális kereskedelmi bankja.Az egyesült kereskedelmi bank mellett megmarad a Takarék Jelzálogbank Nyrt. Mind az új kereskedelmi bank, mind a Takarék Jelzálogbank továbbra is szövetkezeti hitelintézetként működik. A Takarékbank Zrt. a csoport központi bankjaként működik tovább, jelenlegi állományait teljes egészében az új kereskedelmi banknak adja át. Megmarad a takarékok ügyfelei számára a piacon egyedülálló biztonságot jelentő Garanciaközösség, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja továbbra is változatlan módon egészít majd ki. Az ügyfelek számára pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásokat, továbbá a Takarék Csoport tagjainak különböző szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatok továbbra is a Takarék Csoport tagjaiként működnek majd.Az integráció központi szerve továbbra is a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete lesz, amely megőrzi a jelenlegi törvényi szabályozás szerinti funkcióit, hatásköreit. Az állam által a takarék szektornak még 2013-ban juttatott 135 milliárd forint továbbra is feloszthatatlan vagyonelemként áll rendelkezésre és a tőkehelyzet erődítésén keresztül járul hozzá a fokozódó üzleti aktivitás támogatásához.

Vida József, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója kijelentette:

Az új, közös stratégia egyhangú támogatása, közgyűlési elfogadása új fejezetet nyit a takarékok másfél évszázados történelmében és tartós növekedési pályára állítja a Takarék Csoportot.

A Takarék Csoport rendelkezik messze a legszélesebb, országos fiókhálózattal, közel annyi fiókot üzemeltet, mint az összes többi bank együttvéve. A fiókprogram révén évi 7 milliárd forintos költségmegtakarításra számítanak.