GVH: Jogot sértettek a lakberendezők

2018.11.30. 15:09

A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) által kidolgozott honorárium szabályzat korlátozta az árversenyt a lakberendezők között - közölte a GVH.

A GVH a jogsértés megállapítása mellett komplex oktatási, tájékoztatási és megfelelési program végrehajtására kötelezte a szövetséget. A tájékoztatás szerint a LOSZ a lakberendezési szakmában szokásos vállalási árak mértékére, az árak számítási módjára, módszertanára, struktúrájára vonatkozó honorárium szabályzatot fogadott el, majd időközönként felül is vizsgálta az ebben szereplő vállalási árakat. A LOSZ tagjai számára etikai vétségnek minősült a díjakkal kapcsolatos szabályok be nem tartása, amelynek következtében a vállalási árat be nem tartó tag akár szövetségi tagságát is elveszíthette.
A GVH megállapítása szerint a honorárium szabályzat korlátozta a gazdasági versenyt, ezért jogsértő.

Forrás: Shutterstock

A GVH korábban már felhívta a kamarákat és a gazdasági szereplőket tömörítő társadalmi szervezeteket, hogy működésüket, etikai szabályzataikat és más önszabályozási tevékenységüket hozzák összhangba a versenyjogi szabályokkal. Az árversenyt korlátozó - ajánlott vagy szakmai minimum árak meghirdetése, áremelések összehangolása -, illetve a piac területi vagy más felosztását eredményező döntések ugyanis mind a magyar, mind az uniós jog versenykorlátozást tiltó szabályaiba ütközhetnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK