Időben kell lépni, ha elhunyt a cégvezető

2018.11.30. 20:01

Egy sajnálatos és fájdalmas esemény a cégvezető halála, amit nehéz feldolgozni, de a cég életének a vállalkozás tagjai, munkavállalói biztonsága érdekében ebben a tragikus helyzetben is folytatódnia kell. Már csak azért is, mert fennáll a cégtörlés veszélye, és akkor még nagyobb lesz a baj.

Manapság egyre nagyobb problémát jelent a generációváltás. Részben azért, mert a munkaerőhiány, szakemberhiány, vagy családi okok miatt nincs, aki tovább vigye a vállalkozást, részben pedig azért is, mert sokszor maguk a cégvezetők sem szembesülnek vele, hogy bizony ők is nyugdíjba mennek hamarosan, netán ők sem örök életűek, és az utódot még aktív idejükben kellene kiválasztani.

A vezető halála persze az aktív idejében, váratlanul is bekövetkezhet, ami után a családnak a végső tisztelet megadása a feladata, de a cég többi tulajdonosa vagy vezetője számára viszont a cég működőképességének biztosítása. Bár a cégtulajdonos halála esetén az üzletrésze átszáll az örökösre, de ennek jogi procedúrájára sokszor hónapokat kell várni, és a jogerőre emelkedésig ez csak egy távlati lehetőség, miközben addig a cégjegyzés hiányában akár pár napon belül is súlyos helyzet állhat elő, ami veszélyezteti a cég működését.

A cégeknek az adóhivatal és cégbíróság felé is kötelezettségeik vannak, amelyek elmulasztása akár bírósági törvényességi felügyeleti eljárás megindítását, bírságot, sőt adott esetben a cég törlését is maga után vonhatja.

A Polgári Törvénykönyv szerint például, ha a tag halála miatt egy közkereseti társaság tagjainak száma 1 főre csökken és ettől számított 6 hónapon belül az elhunyt helyére új tagot nem jelentenek be a cégbíróságnál, akkor a társaság megszűnik. Egy kft. esetén hasonló probléma az ügyvezető halála, amely után szabályosan nem lehet összehívni a taggyűlést, így új ügyvezetőt sem lehet választani.

Azonban még az örökhagyó életében, illetve a hagyatéki eljárás lezárásáig is többféle lehetőség van, amivel a kialakult helyzet kezelhető. Dr. Szente Szabolcs közjegyzőhelyettes szerint ha az eltávozó csak vezető volt, tulajdonos nem, akkor a társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) új vezető tisztségviselőt tud megválasztani. Azonban, ha a vezető tulajdonos is volt, az örökösök a hagyatéki eljárás lezárásáig nem tudják a tulajdonosi jogaikat gyakorolni.

Az utódlásról még az aktív idejében célszerű gondoskodnia az idősödő cégvezetőnekForrás: Shutterstock

Viszonylag új jogintézmény a magyar jogban a végrendeleti végrehajtó kijelölésének lehetősége, akinek megbízatása a hagyaték megnyílta után jön létre. A végrendeleti végrehajtó jogait vagy az örökhagyó rögzíti a végrendeletében, vagy ha ezt nem tette meg, akkor a törvény alapján végezheti feladatait. mely közé a hagyatéki eljárás lezárásáig a vállalkozásokban (gazdaságban/szövetkezetben) meglévő tulajdonrészekkel kapcsolatos tagsági jogokat is gyakorolja.

Ha az örökhagyó nem rendelkezett végrendeleti végrehajtóról, akkor az örökösök ügygondnok kirendelését kérhetik a jegyzőtől, vagy – ami a gyakorlatban inkább jellemző – ha már megküldték a közjegyzőhöz a hagyatéki leltárt, akkor a közjegyzőtől. Sok időt lehet spórolni azzal, ha az örökösök már az önkormányzatnál, a hagyatéki leltár felvételénél jelzik a problémát és kérik az ügygondnok kirendelését. A probléma az, hogy az örökösöknek általában fogalmuk sincsen, hogy ezzel foglalkozni kellene, és ugyancsak nem ismerik pl. a közkereseti társaság tekintetében fentebb említett a 6 hónapos törvényi határidőt sem. Az ügygondnok kirendelése – amely tisztségre tipikusan ügyvédet szoktak kirendelni – néhány napot vesz igénybe, neki egyébként juttatás jár, amelynek a díját a jegyző/közjegyző határozza meg, és azt meg kell előlegezni.

A harmadik lehetőség, hogy az ügygondnok kirendelése helyett az örökösök úgynevezett részhagyaték-átadó végzést kérnek a társasági részesedés (pl. korlátolt felelősségű társaság üzletrésze) vonatkozásában. Ez esetben nem kell minden információt és a hagyatéki eljárás végét megvárni, hanem a vállalkozás vagy az üzletrész tulajdoni jogai a végleges hagyatékátadó végzés előtt átörökíthetők.

Mint látjuk, van lehetőség a váratlan haláleset után is felelősen továbbvinni a céget, de a leghelyesebb megosztani a cégvezetést.

Cikkünk az Mfor.hu cikke alapján készült, mely részletesebben is kifejti a fenti eseteket.