Hamarosan megszületik a végleges döntés a fúrt kutakról

2018.12.06. 11:55

Már nincs egy hónap év végéig, amikor is lejár a fúrt kutak rendezésére jelenleg érvényes törvényi határidő. Ennek értelmében, december 31-ét követően, bírsággal sújthatók az illegálisan vagy nem az előírásoknak megfelelően létesített kutak tulajdonosai. Most azonban egy kormánypárti bizottsági javaslat alapján módosulhat mind a határidő, mind az egyéb feltételek.

Több belügyi és más, kapcsolódó törvényeket módosító javaslatcsomagban kerül a Parlament elé többek között az a jogszabály-módosítás is, amely rendezné a kerti kutak engedélyezésének helyzetét. Ez nagyon sok kertes ház tulajdonosát érintené, olyanokat is, akik ingatlanukat évtizedekkel ezelőtt vásárolták meg, már meglévő vízkivételi hellyel, és azokat is, akiknek telkén ugyan ott a kút, de azt nem használják. A mostani rendelkezések ugyanis – néhány kivételtől eltekintve – egyformán érvényesek a használaton kívüli kutakra is, amelyeket csak szabályosnak igazolt lefedést követően lehet annak tekinteni, valamint az illegálisan vagy a bejelentettől eltérő műszaki tartalommal megépített fúrt kutakra is.

Ezek – szintén néhány speciális esetettől eltekintve – lényegében mind bírságolható létesítmények december 31-e után, ha a jelenlegi jogszabályi feltételek nem változnak.

Az év végi hajrában azonban a parlament elé kerülhet az a belügyminisztériumi módosító indítvány, amely változatna a feltételeken, annak figyelembevételével, hogy a nyáron elfogadott törvénymódosítást Áder János köztársasági elnök aláírás helyett alkotmánybírósági normakontrollra küldte. A testület pedig megállapította, hogy a jogszabály egyes pontjaiban nem összeegyeztethető az Alaptörvénnyel. Így az akkor elfogadott törvény nem lépett hatályba.

A módosító indítványt a Törvényalkotási bizottság saját javaslataival kiegészítve, nemrég benyújtotta az Országgyűlésnek. Így várható, hogy arról hamarosan döntenek a képviselők.

2020. december 31-e lehet az új bejelentési határidőForrás: Shutterstock

Melyek a legfontosabb elemei a módosításnak?

Több technikai jellegű és a jogi és logikai egységet biztosító módosítás mellett, két lényeges dologban lenne változás, ha elfogadják.

Az egyik ezek közül az, hogy a jövőben a bejelentés illetékmentes lenne. A bizottság összegző javaslata ehhez ezt a magyarázatot, illetve indoklást fűzi. Fontos, hogy az illetékfizetést egységesen törölnék el, nem csak az illegális kutak tulajdonosainál:

„Jogpolitikai szempontból indokolt, hogy ne csak az engedély nélküli kutak utólagos engedélyezése, hanem a szabályosan, engedélyezési eljárásban kezdeményezett kútlétesítés is mentesüljön az eljárási költségek (a jegyző által lefolytatott eljárásban az illeték, a katasztrófavédelmi
igazgatóság, mint vízügyi hatóság előtti eljárásban a díj) megfizetése alól.”

Az indoklás szerint ez időkorlát nélküli lenne, azaz ha valaki a határidő után jelentené be illegálisan létesített kútját, akkor sem kellene azt lerónia:

„Az illeték- és díjfizetési mentesség egyidejűleg nem kötődne az engedély nélküli kutak bírság terhe nélküli bejelentése határidejéhez, hanem időkorlát nélküli lenne. E módosítással egységes és általános, az engedélyezési eljárás költsége alóli mentesülési szabály vonatkozna a kútlétesítésre.”

Fontos ugyanakkor azt is rögzíteni, hogy az illetékmentesség

nem jelenti a határidőn túl bejelentett kutakra való bírság megfizetése alóli mentességet.

Ezt az eredeti módosító indítvány indoklásában látjuk, mely rendelkezik a most december 31-én lejáró moratórium határidejének meghosszabbításáról. Ez a másik lényeges változtatás.

A moratórium meghosszabbítása ellen ugyanis az Alkotmánybíróság sem jelzett kifogást, tehát ezzel lehet ösztönözni a kutak tulajdonosait arra, hogy a bírság kockáztatása nélkül, új határidőig lépjenek kútjuk helyzetének rendezése kapcsán. Vagyis:

„...a bírságkiszabási moratórium úgy kerül meghosszabbításra, hogy a létesítő/üzemeltető az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített/ üzemeltetett, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény tekintetében a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást meghatározott határidőig köteles kérelmezni. A moratórium kiterjesztésével kapcsolatban ugyanis az Alkotmánybíróság nem jelzett
alkotmányellenességet.” [kiemelés: Origo]

Az új határidő pedig két év múlva jár le:

„A bírságkiszabás alóli mentesüléssel összefüggésben a vízkivételt biztosító, engedély nélküli vízilétesítmény fennmaradási engedélyezését 2020. december 31-ig kell kezdeményezni.”

Így tehát, ha a módosítást megszavazza a Ház, úgy a kutak helyzetét még két évig bírság- és illetékmentesen rendezhetik a tulajdonosok.

A dokumentumokból kiderül az is, hogy a határidő a benyújtásra vonatkozik, azaz legkésőbb eddig a határidőig az ügyfélnek meg kell indítania az eljárást.

A fúrt kutak helyzetével kapcsolatos részletes áttekintést és az előzményeket az Origo ebben a cikkében gyűjtötte össze. Az összeállítással az engedélyezési, bejelentési eljáráshoz is segítséget kívánt nyújtani portálunk az érintetteknek. Ebben a cikkben szakértői közreműködéssel vizsgáltuk meg, hogy mennyibe is kerülhet az engedélyezés.

A határidő várható meghosszabbításáról lapunk november elején már beszámolt.