Hogyan lehet etikus módon ösztönözni a gazdaságot?

2018.12.18. 07:32

Számtalan kutatás tapasztalata, hogy gazdasági és pénzügyi döntéshozatalkor az emberek nem csupán önérdekeiket követik, vagyis nem olyan előrelátók, számítók és következetesek, mint ahogyan számos közgazdász és döntéshozó ezt feltételezi. Kérdés, hogyan lehet etikus módon beavatkozni a döntéshozatalba - erről szól Samuel Bowles közgazdász új könyve.

Hogyan lehet etikusan ösztönzőket építeni a gazdaságpolitikákba? - Samuel Bowles közgazdász most már magyarul is olvasható könyve a gazdaságpolitika tervezése és a közgazdasági modellezés szempontjából vizsgálja ezt a fontos kérdést. 

Samuel Bowles az új-mexikói Santa Fe Institute viselkedéstudományi programjának igazgatója, valamint a University of Massachusetts professzor emeritusa, aki a közgazdasági Nobel-díjas Daniel Kahneman és Richard Thaler munkáira építve, a gazdaságpolitikai szabályozások megújulására hívja fel a figyelmet új könyvében.

A könyv nagy érdeme, hogy ötvözi a különböző területek kutatásait, így a viselkedési közgazdaságtan, a pszichológia, a közgazdasági elmélettörténet és a játékelmélet fontosabb eredményeit.

A dilemmát az jelenti a törvényhozók számára, hogy a jól működő piacokhoz szükséges feltételek (magántulajdonhoz fűződő jogok, verseny, rugalmasság, mobilitás) biztosítása ronthatja-e a társadalmi normákat.

Forrás: Pallas Athéné Kiadó

A gazdasági ösztönzőkről szólva öt állítást fogalmaz meg, részben válaszolva arra a kérdésre is, hogy miért nem helyettesíthetik a jó ösztönzők a jó állampolgárokat.

1. Az ösztönzők létfontosságúak egy jól kormányzott társadalomban.
2. Önmagukban az ösztönzők nem képesek a teljesen hatékony erőforrás-felhasználást biztosítani önérdeket követő szereplők esetében.
3. Emiatt az erkölcsi és más társadalmi megfontolások is létfontosságúak.
4. Az ösztönzők akadályozhatják a „jobb emberré válást", kivéve, ha úgy tervezik őket, hogy legalább ne ártsanak.
5. A jó szakpolitikák támogatják a társadalmilag fontos célokat, nemcsak az önérdek kiaknázásával, hanem egyúttal a közösségi szellemből fakadó motivációkra is építve. 

A könyv a Pallas Athéné Könyvkiadó gondozásában jelent meg.