Az Országgyűlés tavaly decemberben jelentős mértékben módosította a földforgalmi szabályozásról szóló törvényeket. Ezek a változások 2019. január 11-én lépnek hatályba. Közülük a földhasználatra vonatkozó jogosultságokat leginkább érintő változás a felesbérleti és részesművelési szerződések kivezetése. Lassú átmeneti időszak alatt intünk búcsút ezeknek a megállapodásoknak.

Az átmeneti szabályok közül kiemelendő, hogy

2019. január 11-től új felesbérleti és részesművelési szerződés már köthető. A legkésőbb 2019. január 10-i dátummal ellátott és aláírt szerződéseket azonban még 8 napon belül, azaz 2019. január 17-ig a földhasználati jogosultságot szerző fél benyújthatja az illetékes járási hivatalhoz hatósági jóváhagyás céljából – írja az Agrárszektor.
A jóváhagyott szerződéseket a földhasználat tényleges megkezdésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a földhasználati nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert a törvénymódosítás külön kimondja, hogy az e határidőn túl bejelentett felesbérleti vagy részesművelési földhasználat bejegyzését az ingatlanügyi hatóság visszautasítja.
A jelenleg fennálló felesbérleti és részesművelési szerződéseket szerződésmódosítás révén 2019. január 11-től meghosszabbítani sem lehet. Az erre vonatkozó benyújtási határidő szintén 2019. január 17-én jár le.Hiába kötöttek tehát a felek csak 5 vagy 10 éves szerződést, amit elvileg ugyanúgy 20 évre hosszabbíthattak volna hatósági jóváhagyással, mint a haszonbérletet, erre sem lesz a jövőben lehetőség.

Forrás: AFP/Phanie/Garo

Ha pedig 2028. december 31-én még mindig hatályban lenne felesbérleti vagy részesművelési szerződés, azok ezen napon, vagyis 10 év múlva a törvény erejénél fogva szűnnek meg. Ebből következően a „last minute"szerkesztett felesbérleti és részesművelési szerződéseket nem érdemes ennél hosszabb időre kötni.
Az új szabályozás emellett módosítja az előhaszonbérleti jogosultakra vonatkozó sorrendet is. Változatlanul fennmarad a lehetőség, hogy a volt felesbérlő és részesművelő – a haszonbérlőhöz hasonlóan – legalább 3 éves használat esetén elfogadó jognyilatkozatot tehessen, ha a földrészletre új haszonbérleti szerződést kötnek.

A „ranghely", azaz a földhasználati jog elnyerésének sorrendje azonban számukra kedvezően módosul 2019. január 11-től, ugyanis holtversenyben az első helyre kerülnek a helybeli állattartó telep üzemeltetőjével, az ökológiai gazdálkodókkal, az eredetvédett, valamint kertészeti terméket és szaporítóanyagot előállító termelőkkel. (A korábbi szabályozás szerint csak másodikak voltak.) Ez pedig megnöveli a haszonbérbeadó alkupozícióját is, hiszen több azonos ranghelyen lévő jogosult közül a tulajdonos választhatja ki a nyertes földhasználót.