Minden érintettet kiértesített a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) 2019. március 31-ig arról az egyszeri lehetőségről, hogy rendkívül kedvezményes feltételekkel újra tulajdonosává válhatnak korábbi ingatlanuknak. Az ügyfeleknek a levél kézhezvételétől számítva 60 napjuk van, hogy reagáljanak a NET Zrt. megkeresésére, ellenkező esetben nemcsak a kedvezményes visszavásárlásról maradnak le, de a jelenleg fennálló kedvezményes bérleti konstrukció lehetőségét is elveszítik.

A NET Zrt. 2019. március 31-ig 32.500 ügyfelének postázta azt a tájékoztató levelet, amely a visszavásárlás rendkívül kedvezményes feltételeit, konkrét összegét tartalmazza. Fontos, hogy mindenki meggyőződjön arról, hogy a tértivevényes levelet kézhez kapta. Akik valamilyen oknál fogva eddig esetleg nem kaptak értesítést, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a NET Zrt. ügyfélszolgálatával.

A bérlőknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kell nyilatkozniuk arról, hogy milyen konstrukcióban – egy összegben vagy részletvétel útján – szeretnék visszavásárolni otthonukat, esetleg továbbra is bérlők kívánnak maradni. A NET Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat elmulasztása jogvesztő. Aki tehát nem nyilatkozik, elveszíti annak lehetőségét, hogy kedvezményes feltételekkel visszavásárolja az ingatlant, továbbá eddigi kedvezményes bérleti díja is megemelkedik.Fontos szempont lehet a döntés során, hogy aki egy összegben vagy részletfizetéssel vásárolja vissza ingatlanát, annak semmilyen további költsége nem keletkezik, ugyanis a tulajdon átruházási szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségét a magyar állam viseli. Az egyösszegű visszavásárlás lehetőségével ráadásul a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnek.

Azon ügyfelek, akik valamilyen okból nem a visszavásárlás mellett döntenek, a jelenlegi feltételek mellett fenntarthatják bérleti jogviszonyukat, erről viszont szintén nyilatkozniuk kell.

Forrás: Pixabay

Döntésük során mindenképpen érdemes megfontolni a részletvétel lehetőségét, hiszen az hosszú távon kedvezőbb konstrukció, mint bérlőnek maradni. Fontos kitétel továbbá, hogy akik bérlők maradnak, a későbbiekben már nem élhetnek a jelenlegi, rendkívül kedvezményes visszavásárlás lehetőségével sem.

A NET Zrt. a kiküldött levél mellett automata hanghívásokkal is felhívja ügyfelei figyelmét a kormány által biztosított egyszeri, kedvező ajánlatra. A kérdések megválaszolására megerősített telefonos ügyfélszolgálat áll rendelkezésre, amely a 06-1-795-5100 számon hívható, valamint az info@netzrt.hu e-mailcímen is elérhető.

A NET Zrt. márciustól minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot működtet, ahol a kiértesített ügyfeleknek tanácsadásban, a szükséges nyilatkozatok kitöltésében és leadásában segítséget nyújtanak. Az ügyfélszolgálatok elérhetősége megtekinthető a NET Zrt. honlapján (www.netzrt.hu).