A lakást kiadók és a lakást rövid időre bérbe vevők számára is előnyös az airbnb szolgáltatás, a társasház lakóközösségére ugyanakkor ez már nem feltétlenül igaz. Tehet-e valamit a társasház az ellen, hogy rövid időre más-más bérlőkkel találkoznak a saját ingatlanukban?

A rövid válasz egy egyszerű „igen" lenne, de érdemes néhány részletet tisztáznunk ezzel kapcsolatban - írja a témáról Heinrich Renáta jogi előadó a Das.hu jogi szakportálon.

A társasház jogi lehetőségeinek eszköze ugyanis a szervezeti és működési szabályzat. Ez a dokumentum bizony korlátozhatja a hasznosítás jogát, és ebben az esetben ez akár egy airbnb-szerű lakáskiadásra is vonatkozhat.

Ennek persze a fordítottja is igaz: amennyiben azonban nem tartalmaz ezzel kapcsolatos tiltó vagy megszorító rendelkezést, úgy a saját tulajdonú ingatlanunkat szabadon hasznosíthatjuk, akár airbnb-zésre is.

Érdemes tehát azzal kezdeni, még mielőtt bármit is tennénk a lakásunk átalakítása vagy akár már hirdetése érdekében is, hogy áttanulmányozzuk a szervezeti és működési szabályzatot. Ha az efféle tevékenységet az okirat nem tiltja, akkor nyert ügyünk van.

Az airbnb-szerű ingatlanhasznosítást bármikor korlátozhatja a társasház szervezeti és működési szabályzataForrás: Origo

Viszont ha például panaszok érkeznek az airbnb-s vendégekre, a gyakori mozgásokra, zajos forgalomra, akkor egy közgyűlési határozattal, amit a többi tulajdonos egyszerű többsége bármikor elfogadhat egy közgyűlésen, már módosítható is az okirat az airbnb-zésre nézve kedvezőtlen irányba.

Ezek a módosítások ugyanakkor nem lehetnek visszaható hatályúak, továbbá érdemes még azt is tudni, hogy a közgyűlésnek nincs lehetősége arra, hogy bármilyen jogcímmel (bírság, sérelemdíj) pénzösszeg megfizetésére kötelezze a tevékenységet folytató tulajdonost.