A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közli a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók listáját és a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók listáját. A feketén foglalkoztatók listája most újra frissült, ebben ellenőrizhetők a hazai gazdasági társaságok.

A listákban az adózók neve, székhelye, adószáma (természetes személynél a foglalkoztató neve, lakcíme, adóazonosító jele) található meg.

Azok a vállalkozások kerülhetnek bele ebbe a listába, ahol végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.

A listában a NAV közzéteszi a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is. Ha a határozat ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, akkor az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor.

Frissült a NAV listája a feketén foglalkoztató vállalkozásokrólFotó: Hartl Nagy Tamás

A listából két év után töröl egy vállalkozást az adóhivatal, de csak akkor, ha új, hasonló jogsértést nem követ el.

A be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listája itt található. Ez a lista 2019. május 21-én frissült.

A nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezők közé az kerül be, aki a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül ismételten, a korábbival azonos és ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság vagy bíróság. A be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közül 2018. január 1-től ebbe a külön listába kerülnek azok, akik a jogszabályi meghatározás szerint nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

A nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók listája itt található.