Zöldebbé teszi a hazai pénzvilágot a Magyar Nemzeti Bank

2019.07.04. 16:16

Az MNB célja, hogy a hazai pénzügyi közvetítőrendszer a jelenleginél lényegesen erőteljesebben támogassa a környezeti fenntarthatóságot pénzügyi termékein, szolgáltatásain keresztül. Elkészült az a dokumentum, amely az MNB ezzel kapcsolatos elképzeléseit, illetve általa vizsgált lehetséges lépéseit ismerteti azzal a céllal, hogy a jegybank jövőbeni intézkedéseit a különböző érintettek (pénzügyi szervezetek, kormányzati szektor képviselői, szakmai és civil szervezetek) véleményét figyelembe véve tudja megtervezni.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019. február 11-én hirdette meg Zöld Programját. Ennek keretében a jegybank különböző külső és belső, hazai és nemzetközi kezdeményezéssel kíván hozzájárulni a környezeti anomáliák (mint például a klímaváltozás) által jelentett ökológiai, gazdasági és pénzügyi kockázat mérsékléséhez, valamint Magyarország fejlesztéséhez.

A dokumentumban ismertetett alapelvek szerint

a környezeti fenntarthatóságot támogató beruházásokra az egyéb – és különösen a környezeti szempontból ártalmas – beruházásokhoz viszonyítva érdemben kedvezőbb finanszírozási feltételeknek kell vonatkozniuk a pénzügyi szektor stabilitásának megőrzése mellett. A kockázatkezelést úgy kell fejleszteni, hogy abban a környezeti szempontok a jelenleginél lényegesen hangsúlyosabban jelenjenek meg, beleértve azt is, hogy a zöldnek beállított, de tényleges környezeti haszonnal nem rendelkező ügyletek, termékek ne kaphassanak szerepet.

A Magyar Nemzeti Bank egyik alapelve, hogy a környezetbarát beruházások számára érdemben kedvezőbb finanszírozási feltételeket kell teremteniForrás: Green Home Los Angeles

Az MNB lakossági és kkv ügyfélbázis kiépítését támogatná a zöld pénzügyi termékek keresletéhez és könnyítene a kutatásokon, képzéseken, hogy kinevelődjön a zöld pénzügyekkel kapcsolatos szakembergárda és tudásbázis. Sztenderdeket határozna meg a jegybank és az ennek megfelelő banki konstrukciókat zöld termékregiszterbe gyűjtené, ahol az ügyfelek böngészhetnének az ilyen ajánlatok között. Ezen felül az MNB a zöld finanszírozás bővítéséhez hosszútávú forrásbevonást biztosítana a zöld jelzáloglevelek segítségével, a pénzügyi szervezetek papírhasználatát pedig szabályozóként szorítaná vissza.

A Magyar Nemzeti Bank által 2019. július 3-án nyilvánosságra hozott dokumentum célja, hogy feltárja a magyarországi zöld pénzügyi (green finance) szegmens bővülésének lehetőségeit, fókuszpontjait, azonosítsa a szegmens növekedésének esetleges akadályait, valamint, hogy a piaci szereplők, egyéb érintettek véleményét becsatornázza a hazai közgondolkodásba. A konzultációk már ez év tavaszán megkezdődtek, melyeket eredményét már be is építette a jegybank a dokumentumba, de most szélesebb kör számára is nyitott a hozzászólás, véleménynyilvánítás lehetősége.

A vitaanyaggal kapcsolatban bárki tehet észrevételt, javaslatot, de az MNB a pénzügyi szféra és a fenntarthatósággal foglalkozó tanácsadók, auditáló cégek, kutatók, elemzők és a zöld szervezetek véleményére mindenképpen számít.

A vitaanyagban foglaltakkal kapcsolatban az MNB e-mailben várja az észrevételeket, javaslatokat 2019. szeptember 4-ig. A dokumentum az alábbi címről tölthető le.