Aki szeptember 16-ig, hétfőig igényli a diákhiteleket, annak október 15-ig utalja a Diákhitel Központ a kért összeget. Fontos dátum ez, hiszen azoknak, akik határidőben benyújtják az igénylést, a Diákhitel Központ október 15-én átutalja a számlájukra a szabadfelhasználású Diákhitel1 összegét, illetve az önköltséges hallgatók esetében szintén október 15-ig átutalásra kerül a megadott összegű képzési díj a felsőoktatási intézmények számára.

Idén mintegy 85 ezer hallgatót vettek fel egyetemre és főiskolára, így nekik és családjuknak alapvető kérdés, hogy hogyan és miből tudják finanszírozni az önköltséges képzés díját a és tanulmányok során felmerülő kiegészítő költségeket (pl. szállás, étkezés, tankönyvek, informatikai eszközök). Ebben jelenthet segítséget a diákhitel, ami egyfelől a diákmunka alternatívájaként vagy kiegészítőjeként jelenhet meg, másfelől a családoknak sem kell magas kamatozású kereskedelmi banki hiteleket felvenniük. Két terméket fontos megkülönböztetni, a Diákhitel1-et és a Diákhitel 2-t.

A Diákhitel1-et bármely állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában tanuló hallgató felveheti és lényegében bármire elköltheti Ez a hitel a napi megélhetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére (pl. étkezés, utazási költségek), a szállás, albérlet, kollégiumi díjak kiegyenlítésére, az egyetemi élethez kapcsolódó kiadásokra (pl. tankönyvek, jegyzetek vásárlására, informatikai eszközök, stb.), illetve a diplomához szükséges nyelvtanulásra, nyelvtanfolyamra Erasmus-ösztöndíj kiegészítő finanszírozására alkalmas.

Ez a támogatás az európai egyetemeken folytatott tanulmányok esetén is igényelhető, illetve a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni diákok is élhetnek vele.

A szabadfelhasználású Diákhitel1 esetében havi tizenötezer és hetvenezer forint közötti összeget lehet igényelni, egy félévben legfeljebb 350 ezer forintot. Külföldi tanulmányok esetén egy éven keresztül akár havi 140 ezer forint szabadfelhasználású diákhitel is igényelhető.

Forrás: shutterstock

A Diákhitel2 kizárólag önköltséges formában tanuló hallgatók számára elérhető konstrukció, 0%-os éves kamattal. Ez a hitel a felsőoktatási képzési díjakra fordítható, igénylés esetén a Diákhitel Központ közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek utaja azt. Összege nincsen maximalizálva, így a legdrágább képzések is finanszírozhatóvá válnak a kamatmentes hitel segítségével.

A diákhiteleket számos tényező teszi vonzóvá a hallgatók körében:

a hallgatói hitelekre jellemző, a kereskedelmi banki hitelekhez képest nagyságrendekkel alacsonyabb kamat, a rugalmas, rendkívül ügyfélbarát törlesztési feltételek, valamint a második és harmadik gyermek utáni 50%-os és 100%-os hitelelengedés. Ha egy családban 2018. január 1. után megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének 50%-át, ha megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitelt elengedjük.

Tavaly már minden negyedik önköltséges hallgató élt a diákhitelek nyújtotta lehetőséggel, ezért összeszedtük a legfontosabb, gyakran ismételt kérdéseket és tudnivalókat:

Mi a Diákhitel?

A Diákhitel, egy speciális, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára igényelhető kölcsön. A hitel igényléséhez nem kell jövedelem, nem kell kezes, sem egyéb fedezet.

Ki veheti fel? (általános feltételek)

Az veheti fel, aki - 45. életévét még nem töltötte be - magyar állampolgár - menekültként elismert - letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezik - felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik - az adott képzési időszakra bejelentkezett - lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette.

Milyen összeget lehet felvenni?

A Diákhitel1 esetében havi tizenötezer és hetvenezer forint közötti összeget lehet igényelni, egy félévben legfeljebb 350 ezer forintot. Külföldi tanulmányok esetén egy éven keresztül akár havi 140 ezer forint szabadfelhasználású diákhitel is igényelhető.
A Diákhitel2 esetében a felvehető összegnek nincs felső határa. Akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben résztvevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, vagyis az önköltség tényleges összegénél illetve az ide tartozó esetleges idegen nyelvű oktatás díjnál nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg.

Mennyi időre lehet felvenni?

A Diákhitelt összességében 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes, osztatlan képzésben vesz részt a hallgató és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet. Amennyiben a hallgatónak párhuzamosan van Diákhitel1 és Diákhitel2 szerződése is, együtt mozognak a jogosultsági idők.

Mire lehet költeni?

A Diákhitel1 szabadfelhasználású hitel bármire költhető, korlátozások nélkül. A kötött felhasználású Diákhitel2 kizárólag a képzési költség kiegyenlítésére költhető. A Diákhitel Központ közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja a pénzt.

Felvehető-e külföldi tanulmányokra?

A Diákhitel1 mind magyarországi, mind európai egyetemeken folytatott tanulmányokra felvehető, míg a Diákhitel2 csak magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokra igényelhető.

Hogyan lehet igényelni a Diákhitelt?

  • Röviden: https://www.diakhiteldirekt.hu/
  • Bővebben: Lehetőség van elektronikus aláírással történő szerződéskötésre, melynek köszönhetően nincs szükség személyes jelenlétre és papír alapú dokumentumok használatára. Ennek azonban előfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés, illetve az igénylés NEPTUN rendszeren keresztül történő indítása. Illetve továbbra is lehetőség van hagyományos módon igényelni a diákhiteleket. Ebben az esetben az igényléshez szükséges nyomtatványt a Diákhitel internetes ügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva legegyszerűbb közvetlenül a felsőoktatási intézményekben leadni, ugyanez megtehető a Diákhitel Központtal együttműködő pénzintézetekben, takarékszövetkezetekben, postahelyeken is. A 2013/14-es tanévtől az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületeiről is lehetőség nyílik a Diákhitel igénylésre, melyet a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán kinyomtatva, vagy helyben, vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatán lehet leadni.

Meddig lehet igényelni a Diákhitelt?

Aki szeptember 16-ig igényli a diákhiteleket, annak október 15-ig utalja a Diákhitel Központ a kért összeget.

Fontos dátum ez, hiszen azoknak, akik határidőben benyújtják az igénylést, a Diákhitel Központ október 15-én átutalja a számlájukra a szabadfelhasználású Diákhitel1 összegét, illetve az önköltséges hallgatók esetében szintén október 15-ig átutalásra kerül a megadott összegű képzési díj a felsőoktatási intézmények számára.
Mikor kell elkezdeni a törlesztést?

Mikortól kell törleszteni?

A törlesztési kötelezettség a hallgatói jogviszony megszűnését, de legkésőbb a 45. életév betöltését követő negyedik hónap első napján lép életbe.

Mennyit kell törleszteni?

A törlesztőrészlet nagysága a hiteltartozás összegétől függ, az első két törlesztési évben a minimálbér, a harmadik évtől pedig a két évvel korábbi bruttó jövedelem 4-11%-a.

Mennyi a Diákhitel kamata?

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértékét a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint, félévente határozza meg a Diákhitel Központ. A szabadfelhasználású Diákhitel1 kamata a jelen félévben 1,99 %. A kötött felhasználású Diákhitel2 célzott állami kamattámogatással működik, az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%.

Van-e lehetőség előtörlesztésre?

Előtörleszteni bármikor, bármilyen gyakorisággal, bármekkora összeget, díjmentesen lehet. Előtörleszteni törlesztési kötelezettség kezdete előtt vagy ennek szünetelési időszakában is, illetve a kötelező törlesztési időszakban a havi részletek határidőig történő utalása mellett is lehet.

Milyen kedvezmények vehetők igénybe?

  • A diákhitel tartozás elengedése gyermekvállalás esetén: A Kormány döntése alapján elengedésre kerül a diákhitel tartozás fele azoknál a hitelfelvevő nőknél, akiknek 2018. január 1-jét követően születik a második gyermekük és a támogatást igénylik a Diákhitel Központnál. Harmadik vagy további gyermek megszületése esetén a hitelfelvevő nő teljes tartozása elengedésre kerül. A hitel részleges vagy teljes elengedése örökbefogadott gyermek esetében is kérhető. Abban az esetben, ha valakinek szabad felhasználású és kötött felhasználású diákhitele is van, választása szerint csak az egyik hitelre kérheti a támogatást.
  • Célzott kamattámogatás (CKT): A célzott kamattámogatás lényege, hogy az ezen kedvezmény időszaka alatt felszámított ügyleti kamat megfizetésének kötelezettségét az állam átvállalja, ennek eredményeként a kedvezmény időtartama alatt az Ön tartozása nem növekszik ügyleti kamattal.

A célzott kamattámogatás igénybe vehető akár a felsőoktatási tanulmányok ideje alatt is, amennyiben Ön szabad felhasználású Diákhitel1-gyel rendelkezik. Ha Ön csecsemőgondozási díjra (CSED), illetőleg terhességi gyermekágyi segélyre (TGYES/TGYÁS), GYED-re vagy GYES-re jogosult, kérelmet terjeszthet elő a Diákhitel Központnál.

  • Törlesztési kötelezettség szüneteltetése (TKSZ): Ezen kedvezmény időtartama alatt nem kell a kötelező törlesztő részleteket fizetni. Jogosultak köre: aki CSED, illetőleg TGYES-ra, GYED-re vagy GYES-re jogosult, illetve aki rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra, illetve járadékra jogosult, továbbá aki törlesztési kötelezettsége kezdetét követően, de 45. életévének betöltése előtt újra hallgatói jogviszonyt létesít.
  • Törlesztőrészlet mérséklése: A Diákhitel Központnál az ügyfelek max. 36 hónapra igényelhetik a megállapított törlesztőrészlet mérséklését. Jogosultak köre: akik a Diákhitelt jövedelmük alapján törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését követő 3. évben járnak és nem a minimálbér alapján megállapított törlesztő részletet fizetik, illetve akiknél esetlegesen fennálló hátralék összege nem érte el vagy haladta meg a felmondási küszöbértéket.

Fontos! A hitelt vissza kell fizetni, mert nem ajándék pénz. Ugyanakkor lehetőség is egyben, amivel érdemes lehet élni, ha olyan helyzetben van valaki. Ezen cikk keretei és hossza sajnos nem elégséges ahhoz, hogy a diákhitelek felvételének minden aspektusát áttekintsük, így csak tájékoztató jellegű. Éppen ezért fontos tájékozódni a diakhitel.hu felületén döntés előtt.