A napokban olyan rendelet-módosítás történt, amely könnyíti az egyszerű bejelentéssel való építkezést. A Magyar Mérnöki Kamara azonban kifogásolja az új szabályozást, továbbá azt is, hogy a tervező mérnökök tevékenységi körét közvetlenül érintő szabályozás egyeztetésére nem került sor, így a kamarának nem volt lehetősége véleményének kinyilvánítására. Egyébként a Magyar Közlöny 2019. október 22-i számában jelent meg az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet.

A módosítással alapvetően a saját maguk részére lakhatást vagy gazdálkodási feltételeket teremtő természetes személy építkezők számára szándékoznak könnyebbséget biztosítani. A Magyar Mérnöki Kamara megítélése szerint azonban az egyszerű bejelentés intézménye már önmagában is jelentős könnyítéseket tartalmaz, továbbá súlyos felelősséget rak a megrendelő és a tervező vállára. Ezért ezen a téren a szabályozott követelmények további lazítása nem indokolt.

A megrendelők zöme nem tájékozott a lakhatáshoz, gazdálkodáshoz szükséges épületek biztonsági és egyéb műszaki követelményeiről.

 

Fotó: Kiss József - Origo

Ha a szabályozás a minimálisan szükséges követelmények érvényesülését sem biztosítja a tervezés és kivitelezés során,

nagy eséllyel olyan épületek jöhetnek létre, amelyek nem, vagy nem mindenben felelnek meg a biztonság és a fenntarthatóság, a gazdaságos üzemeltetés követelményeinek.

Ennek elsősorban az építtető látja kárát, de nemzeti összvagyon szempontjából is káros, hiszen rosszabb minőségű új épületek készülhetnek.

Fotó: Kiss József - Origo

A Magyar Mérnöki Kamara

nem látja indokát a szakmai felelősségbiztosítási kötelezettség lazításának sem,,

különös tekintettel arra, hogy az egyszerű bejelentéssel építkezéshez kapcsolódó kötelező szakmai felelősségbiztosítás alapvetően nem az építésügyi szakember anyagi biztonságát szolgálja, hanem az építtetőét! Egyébként az építésgazdasági startégiát meghatározó 1171/2019 (IV.1.) Korm. határozat a szakmai felelősségbiztosítás bővítését helyezte kilátásba.

A Magyar Mérnöki Kamara továbbra is szükségesnek és mellőzhetetlennek látja, hogy megfelelő időben és minden, az építésüggyel és a mérnökség tevékenységével kapcsolatos szabályozás előkészítésébe bevonják. Ez nem csupán a tervező mérnökök, hanem az építtetők és a jogszabály alkotók elemi érdeke is.