2019 harmadik negyedévében tovább nőtt a bankkártyák, valamint ezen belül az érintéses fizetést lehetővé tevő kártyák száma. Az elektronikus fizetési forgalom bővülése továbbra is elsősorban a bankkártyás vásárlások számának és értékének dinamikus növekedéséből származik. A fizikai kereskedőknél lebonyolított tranzakciók mellett egyre inkább teret hódítanak az online kártyás vásárlások is. A bankkártyás visszaélések terén jelentős csökkenés tapasztalható mind kibocsátói, mind elfogadói oldalon a visszaélésekkel okozott kár tekintetében.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma 2019 harmadik negyedévében is közel 10,6 millió volt, ami nem mutat szignifikáns változást a megelőző negyedévhez képest. A hazai kibocsátású bankkártyák száma 81 ezer darabbal bővült a második negyedévhez képest, így számuk az időszak végén már 9,4 millió felett alakult. Ezen belül továbbra is a bankszámlához kapcsolódó, úgynevezett betéti kártyák a meghatározóak, arányuk 2019 harmadik negyedévében 86 százalék felett volt. Az érintőkártyák száma is tovább emelkedett, a közel 226 ezres növekmény következtében számuk meghaladta a 7,8 milliót, arányuk pedig az összes fizetési kártyán belül a 83 százalékot. A hazai bankkártyás elfogadóhelyek száma továbbra is 115 ezer körül alakul, a bankkártya elfogadó termináloké pedig 145 ezer fölött van (a jelentős eltérést az magyarázza, hogy a nagyobb boltokban több pénztár és ezzel több kártyaelfogadó terminál is van). Közülük 1 százalékpontos emelkedéssel 88 százalék felett jár az érintéses terminálok aránya.

2019 harmadik negyedévben is folytatódott a hazai fizetési kártyás vásárlási forgalom dinamikus bővülése. A hazai kibocsátású kártyákkal belföldön közel 1 699 milliárd forint összértékben lebonyolított mintegy 236 millió vásárlási tranzakció darabszámban megközelítőleg 19, értékben pedig 22 százalékos emelkedést jelentett 2018 harmadik negyedévéhez, tehát az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül egyre hangsúlyosabb az online, vagyis az internetes vásárlások szerepe. Míg a fizikai kereskedőknél egyaránt 17 százalékos növekedés volt megfigyelhető a lebonyolított tranzakciók száma, illetve értéke vonatkozásában, addig az internetes vásárlások esetében ez rendre közel 35, illetve 51 százalékot mutat. Ennek eredményeként az online vásárlási tranzakciók száma az összes vásárlási tranzakción belül már meghaladta a 9, értéke pedig a 16 százalékot.

2018 harmadik negyedévéhez a hazai bankkártya elfogadó hálózatban hazai kártyával lebonyolított érintéses vásárlási tranzakciók aránya darabszám tekintetében, 5 százalékpontos emelkedést követően, megközelítette a 93 százalékot, értékben pedig, közel 7 százalékpontos bővülés eredményeként, a 86 százalékot.

A kártyás vásárlások közt évek óta megfigyelhető trend az internetes vásárlás arányának növekedése - viszont ezzel párhuzamosan ebben a szegmensben történnek leginkább a visszaélések, csalások isForrás: Thinkstock

A bankkártyás készpénzfelvételek száma esetében ismételten csekély mértékű, 1 százalékos visszaesés volt megfigyelhető 2019 harmadik negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest, értékük azonban, mintegy 8 százalékkal, tovább növekedett. Ennek eredményeként az egy készpénzfelvételre jutó érték több, mint 8 százalékos emelkedést követően megközelítette a 82 ezer forintot.

Az egyedi forint átutalások száma tekintetében folytatódott a korábbi stabil növekedés, 2018 harmadik negyedévéhez képest 5 százalék feletti bővülés történt 2019 harmadik negyedévében. Ennek az eredményeként az egyedi forint átutalások száma megközelítette a 64 milliót. Értékben azonban a korábbiakhoz képest jelentősebb, 13 százalékot meghaladó emelkedés történt egyes pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei eseti tranzakcióinak a következtében, amelynek hatására az egyedi forint átutalások értéke megközelítette a 175 ezer milliárd forintot. A csoportos beszedések vonatkozásában is folytatódott a korábbi stabil növekedés, számuk az előző év azonos időszakához képest közel 5 százalékkal emelkedett meghaladva a 19 milliót, értékük pedig közel 6 százalékos bővülést követően 232 milliárd forint felett alakult.

2019 második negyedévében a kibocsátói oldalon elkövetett fizetési kártyás visszaélések száma ugyan több, mint 17 százalékos emelkedést mutat a megelőző év azonos időszakához viszonyítva, megközelítve 18 ezer darabot, azonban a visszaéléssel okozott kár értéke közel 18 százalékos visszaesést követően 320 millió forint alatt alakult. Továbbra is jellemző, hogy a visszaélések elsősorban a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, főként internetes vásárlási tranzakciókat érintik, darabszámban a visszaélések több, mint 86, értékben pedig közel 88 százaléka köthető ehhez a forgalomhoz. Mindezek mellett a fogyasztóknak kedvező jogszabályi háttér miatt a pénzforgalmi szolgáltatók által a kibocsátói oldalon a negyedév során leírt teljes kár kevesebb, mint 9 százalékát, 29 millió forintot kellett a kártyabirtokosoknak viselniük. Az elfogadói oldalon mind a visszaélések száma, mind az okozott kár értéke jelentősen csökkent az előző év azonos időszakához képest. A visszaélések száma 41 százalékkal 1 272 darabra, az okozott kár értéke pedig 27 százalékkal mintegy 58 millió forintra csökkent. Mindezek eredményeként a visszaélések teljes forgalomhoz viszonyított aránya továbbra is elhanyagolható mértékű.

Forrás és további adatok: Mnb.hu