2020. január 10-én pénteken elindult a pályázati lehetőség a biztosítók számára a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás megszerzéséért. Az ilyen minősítéssel ellátott lakásbiztosítások átláthatóbbak lesznek és gyorsabb kárrendezést biztosítanak majd, mint a jelenlegi termékek. A most elindult pályázati lehetőség hatására legkorábban az idei év első negyedévében jelenhetnek meg az első MFO minősítésű biztosítási konstrukciók.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két éve elsőként a lakáshitelnél vezette be sikeresen a fogyasztóbarát minősítési rendszert, amelyet most második lépésként kiterjeszt az otthonbiztosításokra. A rendszer célja, hogy egységes, minimum feltételekkel jól összehasonlítható és fogyasztóbarát szolgáltatást nyújtó pénzügyi termékek jöjjenek létre.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítésének elnyerésére péntektől pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók. Az első fogyasztóbarát biztosítási termékek ennek nyomán leghamarabb 2020 első negyedévétől válhatnak elérhetővé a fogyasztók számára, akik tájékozódását tavasztól jegybanki online összehasonlító weboldal is támogatja majd.

Az MFO minimum szolgáltatási sztenderdeket ír elő, amelyektől csak az ügyfél javára lehet eltérni. Az MFO egyszerűsíti a termékkel kapcsolatos ügyintézést, s csökkenti annak átfutási idejét. Az ügyfelek a biztosítóval teljes mértékben digitálisan kommunikálhatnak a tájékoztatások kérésétől, a nyilatkozatok kárrendezési dokumentumok beadásán át egészen a szerződés felmondásáig vagy módosításáig, amely segíti a zöld célok megvalósulását is.

A piacon megszokotthoz képest az MFO egy bővített alapcsomagot tartalmaz, amely kiterjed valamennyi a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, miközben más piaci termékekhez képest minimális kizárásokat enged. Az alapcsomag tartalmazza a piacon szokásos valamennyi környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot (pl. tűz, vihar, villámcsapás stb.) és ezen túl 5 olyan kockázatot, melyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például vízkár (elfolyt víz is), betöréses lopás, rongálás, vagy üvegtörés.

Egyszerűbb és a jelenlegi biztosításokhoz képest többféle kárra kiterjedő biztosítási konstrukciók lesznek az MFO minősítésű otthonbiztosítások, melyek kárrendezése is olajozottabb leszForrás: MTI/EPA/KEYSTONE/Laurent Gillieron

Az alapcsomag mellé az ügyfelek – igényeik szerint – elnevezésükben sztenderdizált, illetve esetlegesen további kiegészítő fedezeteket is választhatnak, együttkötési kényszer nélkül. Ezzel elkerülik, hogy számukra lényegtelen biztosítási fedezetekre is díjat fizessenek.

Az elhúzódó kárrendezések elkerülése érdekében az MFO termékek feltételrendszere megszabja, hogy káresemény esetén az ügyfélbejelentés után a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel. A kárszemlére ezután legkésőbb 5 munkanappal sort kell keríteni. A kárkifizetés megindítása a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül megtörténik. Ezekre a szabályokra azért volt szükség, mert sok ügyfél arról számolt be az MNB-nek, hogy lakásbiztosítóik nem, vagy csak egy vontatott procedúra után fizették ki káraikat.

Az MFO termékek esetleges díjmódosítása csak az MNB által elvárt módszertan alapján történhet. Az MFO minősítésű termékeket negyedévente fel lehet mondani szemben a jelenlegiekkel, melyeket csak az éves szerződési évfordulón lehet megszüntetni.

A minősítési rendszer bevezetése élénkítheti a versenyt a lakásbiztosítások piacán, növelheti az ügyfél-mobilitást és erősítheti a digitalizációt is.

Pályázati információk biztosítók számára az MNB oldalán:
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)