A szabálytalan számlázás a vállalkozások által leggyakrabban elkövetett hibák között említhető. A katások körében is a tipikus hiba a számla nem szabályszerű kiállítása. A számlázási szabályok szektorsemlegesek, azok adózási módtól függetlenek. Ezáltal katások ugyanolyan szabályok alapján kötelesek számlázni, mint más vállalkozások. Katások esetében a téves számlázás az esetek többségében hibás jogértelmezésre vezethető vissza. Az alábbiakban ezek közül a legtipikusabbakat ismerteti a Billingo online számlázó blogja.

1. tévedés: a katás státusz miatt sajátos számlázási szabályokat kell alkalmazni

A kata „csupán" adózási mód, amely a vállalkozásból realizált jövedelem adózására vonatkozik. A kata több adónemet vált ki, de ezek közé nem tartozik az általános forgalmi adó.

Katás vállalkozásra az általános forgalmi adó tekintetében különös rendelkezés nem irányadó. Ez annak alapján is belátható, hogy a Kata tv. semmiféle rendelkezést nem fogalmaz meg az általános forgalmi adóra vonatkozóan. Ennek megfelelően egy kivételtől eltekintve a számlázás tekintetében sincs semmilyen speciális rendelkezés, amelyek csak katásokra vonatkozna. Az említett kivételes szabály alapján a katásként kiállított számlákon (a módosító, stornó számlákra is) a „Kisadózó" a megjegyzést is fel kell tüntetni.

2. tévedés: csak a végösszeg beérkezésekor állítják ki a számlát

A Kata törvény alapján a bevételeket alapvetően pénzforgalmi szemléletben kell elszámolni. Ebből adódóan fő szabály szerint a pénzügyileg realizált összeg minősül bevételnek. Azonban az Áfa tv. alapján a számlázás során a teljesítési elvet kell szem előtt tartani, azaz a teljesített ügyleteket le kell számlázni, függetlenül attól, hogy a vevő (megrendelő) a számlázott összeget pénzügyileg még nem rendezte.

Tegyük fel, hogy a felek azonnali fizetésben állapodtak meg. Azonban a megrendelő az áru leszállítását megelőzően jelezte az eladó részére, hogy nem képes átvételkor fizetni, csak azt követő 30 napon belül. Tételezzük fel, hogy az eladó az árut leszállítja 30 napos fizetési határidővel. Az Áfa tv. szerint a teljesítés az átadáskor bekövetkezik. Emiatt a megrendelő részére átadott árut le kell számlázni, függetlenül attól, hogy a vevő mikor fizet.

A számlának az ügylet teljesítését kell dokumentálnia, s nem a pénzmozgást. Tehát hibás megközelítés az, hogy a számla kiállításával be kell várni a pénzügyi rendezést.

A katások négy hibát gyakran elkövetnek a számlázásbanForrás: Shutterstock

3. tévedés: a számlán a pénzügyi rendezés időpontját tekintik teljesítési időpontként

A számlán a pénzügyi rendezés időpontját kell teljesítési időpontként feltüntetni. A számla kötelező adata a teljesítés napja, ha az eltér a számla keltétől. A teljesítés időpontja akkor is feltüntethető a számlán, ha az egybeesik a számla keltével.

Alapszabály szerint a számlázás során a teljesítési elvet kell szem előtt tartani. Továbbá az Áfa tv. meghatározza azt is, mely időpontot kell teljesítési időpontnak tekinteni. Az irányadó szabályok alapján a pénzügyi rendezés időpontja nem tekinthető teljesítési időpontnak.

4. tévedés: a katás vállalkozás automatikus alanyi adómentes státussal rendelkezik

Az alanyi adómentesség választásának feltételeit az Áfa tv. határozza meg. Az Áfa tv. olyan rendelkezést nem fogalmaz meg, amely szerint a kata választása automatikusan maga után vonja az alanyi adómentesség „megszerzését" is.

Már működő vállalkozás egy kivételes szabálytól eltekintve az alanyi adómentesség választására év közben nem jogosult, csak a naptári év első napjától, feltéve, hogy erre vonatkozóan az előző év utolsó napjáig a NAV-nál bejelentés tesz. A kivételes szabály az evás vállalkozásokra vonatkozik, ha evás státusuk megszűnt.

Ha a vállalkozás áttér a katára, akkor emiatt áfa-beli státusza nem változik meg.

Tevékenységét megkezdő vállalkozás köteles ún. áfa-nyilatkozatot tenni, amely keretében választhatja az alanyi adómentességet, ha az Áfa tv-ben foglalt feltételeket teljesíti.

Az előzőek alapján a katás vállalkozás is akkor állíthatja ki számláját alanyi adómentesként, ha azt az Áfa tv. rendelkezései alapján jogosult volt választani, s ennek megfelelő nyilatkozatot tett a NAV-nál, valamint azt megelőzően, vagy a számlázandó ügylet ellenértékével az alanyi adómentesség felső értékhatárát nem lépte át.

Forrás: Billingo.hu