A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosításából adódó kötelezettségekre figyelmeztet a NAV egyik kiadványa, mely egyes szolgáltatók belső szabályzatainak átalakítására figyelmeztet.

A változások az alábbi területeken dolgozó vállalkozásokat érintik:

  • a könyvviteli, könyvelői, adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók
  • az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók
  • virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók
  • a letétkezelő pénztárca-szolgáltatók
  • a székhelyszolgáltatók

A változást az Európai Unió 5. pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve – rendelkezései indokolják, melyet a magyar jogrendbe a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) módosítása ültetett át. A törvénymódosítás 2020. január 10-én lépett hatályba.

Többek közt megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozó könyvelőkre, adótanácsadókra, továbbá ingatlanosokra és székhelyszolgáltatókra is vonatkozik az új törvényi előírás a belső szabályzatuk átalakítására vonatkozóanForrás: Shutterstock

A Pmt. alapján a szolgáltatók a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni. A felsorolt vállalkozások közül a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők, illetve az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kötelezettek belső szabályzatuk átdolgozására, mely határidő 2020. április 9.

Sem az átdolgozott szabályzatot, sem pedig az átdolgozásról szóló tájékoztatást nem kell viszont elküldeni a felügyeleti szerv részére. El kell viszont küldeni azoknak a szolgáltatóknak, akik a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet 2020. január 9. után kezdték meg, illetve azoknak a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak, letétkezelő pénztárca-szolgáltatóknak, akik a törvénymódosítással kerültek a jogszabály hatálya alá. Ennek határideje 45 nap, ami legkorábban 2020. február 24-én jár le.

A székhelyszolgáltatókra a Pmt. speciális szabályai vonatkoznak: a székhelyszolgáltató a tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles írásban bejelenteni a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának, és csak ezután folytathatja tevékenységét.

A NAV várhatóan február végéig teszi közzé honlapján a belső szabályzat elkészítéséhez és átdolgozásához segítséget nyújtó specifikus típusszabályzatokat.

Forrás és további részletek: Nav.gov.hu (pdf)