Az MNB elutasította a CIG EMABIT helyreállítási tervét, s április közepéig új terv benyújtására kötelezte a társaságot. Szavatolótőke-helyzetének rendezéséig a biztosító nem köthet új biztosítási szerződéseket, a régieket nem hosszabbíthatja meg, s nem fizethet osztalékot.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában elutasította a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG EMABIT) 2020. január 6-án benyújtott (és február 28-án kiegészített) helyreállítási tervét. A jegybank a feltárt hiányosságok miatt 50 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a biztosítóra.Előírta a biztosítónak, hogy idén április 15-ig nyújtson be jóváhagyásra a jegybanknak – jogszabályszerű, megfelelő ütemezésű, a feladatokhoz felelősöket, határidőket rendelő – új helyreállítási tervet.

Ennek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a CIG EMABIT 2020. május 4-ig helyreállítsa szavatolótőke szintjét, vagy csökkentse kockázati profilját a szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából. E határidőhöz képest 6 hónappal korábban, tavaly november 4-én jelentette be ugyanis a biztosító, hogy fennáll a kockázata annak, hogy szavatolótőke-megfelelése 3 hónapon belül a törvényi minimumszint alá csökkenhet.

A Magyar Nemzeti Bank épülete BudapestenForrás: MTI/Manek Attila

A helyreállítási tervnek tartalmaznia kell a biztosító igazgatási költségeinek várható alakulását, a biztosítási és viszontbiztosítási (vb) tevékenység részletes várható bevételeit, kiadásait, az előzetes mérlegtervet, a biztosítási és vb szerződésből eredő kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez szükséges pénzügyi eszközök várható alakulását, illetve a vb-re vonatkozó átfogó terveket.

Az MNB a biztosító számára – a tiltás megszüntetéséig – megtiltotta az osztalék kifizetését. Megtiltotta valamennyi, a biztosító által művelt ágazatot illetően, hogy a CIG EMABIT új biztosítási szerződéseket kössön vagy a már megkötött szerződéseket meghosszabbítsa.

Utóbbi intézkedés a szavatolótőke-szükséglet fedezeti szintjének helyreállításig, de legfeljebb a jegybanki határozat kézhezvételétől számított 1 évig marad érvényben.

Az MNB azt is közölte: a CIG EMABIT-nak át kell dolgoznia információs rendszerét is, hogy vezető testületeihez gyorsan, teljeskörűen eljussanak a működése szempontjából lényeges információk. A biztosítónak emellett belső kontrollrendszerét – ezen belül a megfelelőségi kör működését, s az egyedi és összetett kockázatok kezelésére alkalmas kockázatkezelési rendszerét – is át kell alakítania. Az e kötelezések kapcsán megtett intézkedésekről a CIG EMABIT-nak 2020. június 30-ig kell dokumentumokkal alátámasztva beszámolnia az MNB-nek.