Összhangban a gazdaságvédelmi akcióterv részleteinek bemutatására megrendezett webkonferencián bejelentett, a koronavírus-járvány (COVID-19) által érintett vállalkozások támogatására vonatkozó lehetőségekkel, a tegnapi naptól elérhetővé vált a versenyképesség-növelő támogatásról szóló pályázati felhívás a vállalatok számára a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.16) rendelete alapján.

A versenyképesség-növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevételkieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. A vissza nem térítendő készpénztámogatás 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára, amelynek igénylése a pályázati adatlap és mellékleteinek a HIPA-hoz történő benyújtásával történik.

A támogatási program keretösszege 50 milliárd forint (körülbelül 140 millió euró). A támogatás előlegként fog a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép-és nagyvállalatok számára rendelkezésre állni.

A támogatás feltétele, hogy a vállalat igazolja (nyilatkozzon), hogy

  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak
  • a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25 százalékkal visszaesett
  • nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el
  • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére
A feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok hazai beruházásaira 30-50 százalékos támogatás nyerhető el pályázat útjánForrás: Shutterstock

Feltétele még a támogatásnak, hogy a cégnek vállalnia kell, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.

A támogatáshoz szükséges magyarországi beruházási volumen értékének el kell érnie a 150 ezer eurós értéket, a beruházás határideje 2021. június 30. Azokra a beruházásokra lehet pályázni, melyeket a pályázat benyújtását megelőzően még nem kezdett meg a vállalat.

A támogatás mértéke 300 ezer eurós beruházási volumenig a beruházás értékének 30 százaléka, afelett 40 százaléka. Ha a beruházás értéke meghaladja az 500 ezer eurót, úgy a támogatás mértéke 50 százalék, de legfeljebb 800 ezer euró.

Az új versenyképesség-növelő támogatási programról szóló pályázati felhívás a Hipa.hu oldalon érhető el.