Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) a tervezettnél nagyobb, 8,3 milliárd forintos egyedi tárgyévi eredményt ért el (IFRS szerint) tavaly, miközben a Takarék Csoport központi bankjaként aktívan részt vett a 15 pénzintézet egyesítésével létrehozott univerzális kereskedelmi nagybank elindításában. Az MTB úgy múlta felül eredményterveit, hogy üzleti állományait átadta a Takarékbanknak; mérlegfőösszege elérte a 815 milliárd forintot.

A Takarék Csoport irányító szerve, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. április 30-án megtartott közgyűlésén elfogadta a pénzintézet tavalyi beszámolóját, a bankcsoport idei üzleti tervét és a frissített ötéves stratégiai tervpályáját.

A közgyűlés megállapította: meghatározó volt a Takarék Csoport és a takarékszövetkezeti integráció életében a tavalyi év, amelynek fő célkitűzése a példátlan mértékű és összetettségű takarékszövetkezeti fúziók levezénylése, illetve az új kereskedelmi bank, a Takarékbank Zrt. elindítása volt. A bankcsoport üzleti stratégiájának értelmében 2019-ben két lépésben egyesült a csoporthoz tartozó 12 takarékszövetkezet, 2 regionális bank és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Az egyesülések nyomán az új, egységes Takarékbank november 1-jén kezdte meg országos működését a magyar piac egyik legnagyobb szereplőjeként. A Takarékbank 1,1 millió ügyfelet szolgál ki és az ország messze legnagyobb fiókhálózatát üzemelteti.

IllusztrációFotó: Csudai Sándor - Origo

A fúziókat jelentős szerkezeti átalakítások kísérték. A korábbi szövetkezeti hitelintézetek teljes lakossági és vállalati hitel-, betét- és számlaállománya az új Takarékbankhoz került. A központi bankban, az MTB-ben a treasury és befektetési üzletág mellett a támogató és kontroll területek maradtak. Kialakult az egységes regionális struktúra, amelyben országosan hat régió jött létre. A termékkonszolidáció keretében összesen mintegy 200 korábbi jogelőd takarékszövetkezet közel 60 évnyi termékfejlesztését, nagyjából 19 ezer termékét egységesítették, aminek eredményeként a termékek száma nagy mértékben csökkent. Jelentős előrelépés történt az egységes informatikai rendszer továbbfejlesztésében is, amelynek keretében 55 IT rendszer integrációjára került sor és a korábbi Takarék Kereskedelmi Bank teljes állományát migrálták a Takarékbank új számlavezető rendszerébe.

Az MTB 2019-ben 7,2 milliárd forintos nettó kamatbevétel, 6,6 milliárd forintos nettó jutalékbevétel és 13,9 milliárd forint nettó üzleti (trading) eredmény mellett érte el a 8,3 milliárd forintos egyedi tárgyévi eredményt. Az év során jól menedzselte a pénzügyi eszközportfolióját, amin jelentős piaci értéknövekedést ért el, melynek révén tárgyévi teljes átfogó jövedelme elérte a 14,6 milliárd forintot. Az MTB hozzájárult a Takarékbank létrehozásának egyszeri költségeihez is 3,1 milliárd forinttal, amely az idei évben már nem terheli eredményét.

IllusztrációFotó: Csudai Sándor - Origo

 A 2023-ig szóló frissített ötéves stratégia azzal számol, hogy a szektor modernizálása, a jelentős digitális fejlesztések, valamint az egységes kereskedelmi bank létrehozásával járó üzleti potenciál és a hatékonyabb működés révén a Takarék Csoport 2024-re 10 százalékra növeli piaci részesedését, évi 30 milliárd forintos eredménnyel.

A tavalyi év célja elsősorban a szerkezeti átalakítás végrehajtása volt. Emellett sikerült a terveiket felülmúló üzleti eredményt is elérniük és csoport szinten jelentősen növelni hitelállományukat. Az egyesülés lezárását követően idén egy új szakaszba léptünk, amely immár az üzleti növekedés megindításáról, a hatékonyság javításáról, és a fenntarthatóan nyereséges működés kialakításáról szól – mondta Vida József, az MTB Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója.