Egyértelműsíti a korábbi bizonytalan helyzetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új állásfoglalása, mely szerint a PDF-ben kibocsátott számla is használható elektronikus számlaként.

A koronavírus-járvány felerősítette az online kapcsolattartást, a személyes találkozások rovására, így a NAV új állásfoglalást adott ki arról, hogy mi minősül elektronikus számlának, és mely megoldások nem felelnek meg az elektronikus számlázással kapcsolatos követelményeknek, ez kihatással van ugyanis a befogadott számlák megőrzési módjára.

Az áfatörvény előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az áfaelőírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg. Ennek következtében elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy azt beszkennelve, elektronikusan továbbítják részére. Ezért elektronikus számlának minősül a kizárólag e-mailben, egyéb elektronikus üzenetben megküldött PDF-számla is. 

Fontos azonban, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák esetében a bizonylat nem elektronikus, hanem papíralapú számlának minősül. A távnyomtatás ugyanis egy elektronikus csatornán keresztüli, de papíralapú számlakibocsátási megoldás. A távnyomtatás lényege, hogy a vevő számára elektronikus úton olyan dokumentum érkezik, melyet kizárólag nyomtatni tud, vagy akár egyből a nyomtatójára kerül. Ennek technikai megoldása lehet egy csak nyomtatható állomány megküldése, vagy egy olyan link megküldése, melynek megnyitását követően elindul a nyomtatás. Technikailag kivitelezhető olyan megoldás is, hogy a számla kibocsátója távolról eléri a vevőjének a nyomtatóját és azon keresztül kerül kinyomtatásra a számla. A távnyomtatás esetén a számla kibocsátásnál biztosnak kell lennie a kibocsátónak abban, hogy a befogadó oldalán papíralapú számla keletkezik.

Egyértelművé tette a NAV, hogy a PDF-alapú számla is lehet elektronikusForrás: Shutterstock

Fentiek alapján azonban nem minősül távnyomtatásnak az olyan megoldás, amikor a számlakibocsátó e-mailben megküld egy PDF-dokumentumot azzal, hogy a vevő nyomtassa ki és papíralapon őrizze meg azt.

Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele a NAV állásfoglalása szerint a számlabefogadó beleegyezése, ami nemcsak formális lehet, hanem megvalósulhat például a kapott számlán szereplő ellenérték kifizetésével, hallgatólagos beleegyezés révén is. Amennyiben tehát a felek papíralapú számlázásban állapodnak meg azzal, hogy a számlát előzetesen, tájékoztatás céljából elektronikusan is megküldik, akkor a papíralapú bizonylat tölti be a számla szerepét. 

A NAV teljes állásfoglalása az alábbi linken keresztül olvasható el.

Forrás: Nav.gov.hu