Mire érdemes figyelni a személyijövedelemadó-bevallásnál?

2020.05.19. 09:59

Május 20-án éjfélig kell beadni a személyijövedelemadó-bevallásokat. Vannak, akiknek mindenképpen meg kell adniuk további adatokat, de akiknek nem, azoknak is érdemes felkeresniük az eSZJA oldalt, hiszen nyilatkozhatnak az 1+1 százalékukról. Az Origo összefoglalta az szja-bevallással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A legfontosabb határidők

Azok, akiknek nincs ügyfélkapus azonosítása, 2020. április 15-ig kérhették, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elküldje számukra az szja-bevallástervezetet, azóta ez már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérhető. A papíralapon kapott tervezetet nem kell aláírni, nem kell visszaküldeni, ha annak tartalmával az adózó egyetért. Ha nem, akkor a 19SZJA bevallást kell benyújtani 2020. május 20-ig, mivel a kinyomtatott, papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet.

2020. május 20-a szerda 24 óra a személyijövedelemadó-bevallás leadási határideje.

Kiknek kell és kiknek nem muszáj foglalkozniuk az adóbevallással?

2020. március 15 óta elérhető a személyijövedelemadó-bevallási tervezet az elektronikus felületen (WebNYK-n) az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak.
Közülük az első csoportba tartozó adózóknak - tehát az adózási szempontból magánszemélyeknek számító adóalanyoknak - csak akkor kell kiegészíteniük a tervezetet, ha olyan adóköteles bevételt szereztek, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak, vagy az adózó a bevételt nem kifizetőtől szerezte. Ide tartozik még az az eset is, amikor az adózó ügyfélkapuval nem rendelkezik, de az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja.

Ha egy adózónak nincs kiegészítési kötelezettsége, akkor is érdemes felkeresnie az eSZJA oldalt, mert az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot mindenképpen kizárólag az adózó közreműködésével lehet leadni, e nélkül az 1+1 százalék elvész.

Ha a magánszemély adózó egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet a személyijövedelemadó-bevallásává válik. Ha nem fogadja el a tervezetét és nem küld be 19SZJA bevallást sem, akkor 2020. május 20-a után az adóbevallási tervezete végleges bevallássá válik.

A többi csoportba tartozó adózónak - tehát őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak - abban az esetben kell módosítaniuk, kiegészíteniük a bevallástervezetet, amennyiben az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani és ezért, ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;
 • áfafizetésre kötelezett magánszemély;
 • egyéni vállalkozó;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalékadójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az ekho szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben szociális hozzájárulási adóelőleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (vagy lehet) megállapítani.
A személyi jövedelemadót a legegyszerűbb az interneten bevallani, az eSZJA oldalonForrás: --

Az elektronikus felületen az adatok módosítása nem egyenlő a bevallással!

Az eSZJA felületen intézett bevallás során nem elég elmenteni a módosításokat, kiegészítéseket, mert ez még nem jelenti a bevallás beadását. Ehhez a „Tovább a beadáshoz", majd a „Beadás" gombot kell megnyomni, csak ekkor jut a NAV tudomására a módosítás és az elfogadás. Ezután a bevallás státusza „Beküldött" lesz, a Profil oldalon a státusz alatt pedig megjelenik az „Ön sikeresen beküldte az adóbevallását" felirat.

Részletfizetési kérelem

Azoknak, akik részletfizetést kérnének, a módosításra megnyitott bevallási tervezetben az „Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek" menüpont alatt, a 81. sorban kell kitölteniük, hogy „Nyilatkozom, hogy az együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségemre az esedékességtől számított, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetést vállalom. (A választott időtartam – 2, 3, 4, 5 vagy 6 hónap)", itt a megfelelő kódkocka kitöltésével adható meg a részletek száma.

Elektronikus hozzáférés hiányában, amennyiben az adózó a bevallási tervezettel egyetért, akkor az annak mellékleteként megküldött kiegészítő nyilatkozaton lehet jelölni a részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell megküldeni a NAV részére 2020. május 20-ig. Akik nem fogadják el a tervezetet, azok a bevallás C) lapjának 81. sorában kérhetik a részletfizetést.

Adó-visszaigénylés kezdeményezése

Elektronikusan a „Összes mező"/„"Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek"/„Visszaigénylési adatok" menüpontban lehet nyilatkozni az adó-visszaigénylésről. Papíralapon a bevallás D) blokkjában lehet nyilatkozni ugyanerről. A visszaigényelt adót a bevallás, illetve a bevallási tervezet kiegészítő nyilatkozatának beérkezésétől számított, maximum 30. napon utalja ki a NAV.

Az adó megfizetése

Akinek befizetendő adója van a bevallásban, az a bevallással együtt kifizetheti az adóját az eSZJA felületen bankkártyával, de megteheti ugyanezt a NAV ügyfélszolgálatain is. E mellett befizetheti az adóhátralékot átutalással is a NAV 10032000-06056353 számú számlájára, a közlemény rovatban feltüntetve az adószámot vagy az adóazonosító jelet.

Milyen mértékű a személyi jövedelemadó?

Az szja mértéke 2016 óta 15 százalék. Az adó alapja pedig az adóköteles bevételből a törvény szerint megállapított jövedelem.