A Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatában hatvanötmillió forintra bírságolta az UniCredit Bank Zrt.-t. A hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján legkésőbb 2020. október végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatában megállapította, hogy a hitelintézet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényt, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet, a fizetési számla váltásáról és az alapszámlához való hozzáférésről szóló kormányrendelet egyes előírásait.

Az UniCredit Bank – többek között – megsértette a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra és a keretszerződés tartalmi követelményeire, a fizetési számla megnyitására és megszüntetésére, a fizetési műveletek helyesbítése körében a felelősségi és kárviselési szabályokra valamint a visszatérítésre, a hatósági átutalási megbízások soron kívüli feldolgozására, a fizetési megbízások átvételére és visszautasítására, a fizetési művelet összegének a kedvezményezett ügyfél fizetési számláján történő haladéktalan jóváírására, valamint a számlaváltási szolgálatássorán nyújtandó tájékoztatás módjára és tartalmára vonatkozó rendelkezéseket.

IllusztrációForrás: MTI/Jászai Csaba

A jogsértésekre tekintettel az MNB hatvanötmillió forint összegű bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabályoknak 2020. október 30-i határidővel történő megfelelésre kötelezte a bankot. Az MNB a hitelintézet terhére értékelte, hogy a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a Hitelintézet szerződési feltételeit rögzítő dokumentumokba, belső eljárásrendjébe, illetve informatikai rendszerébe építetten állt fenn.

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. Ennek során hangsúlyosan veszi figyelembe a jóvá nem hagyott fizetési műveletek teljesítése esetén a fizető fél részére történő megtérítés elmaradását, amely a készpénzkímélő fizetési szolgáltatás iránti ügyfélbizalomra negatív hatást gyakorol. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.