A héten megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Témahéthez számos országos program is kapcsolódik. Az általános és középiskoláknak a szervezők új pályázatot hívtak életre a Legaktívabb Iskola díj néven. A legtöbb programban résztvevő eredményes iskolák pályázhatnak az elismerésért és az értékes díjakért.

Izgalmas kihívások, értékes díjak

A Fenntarthatósági Témahét idei 3 kiemelt témáját (energiahatékonyság, klímaváltozás, egészséges életmód) a tanórák és projektek mellet országos progamok is segítik elmélyíteni, feldolgozni az iskoláknak. A Legaktívabb Iskola díj elnyeréséhez a Fenntarthatósági Témahét következő országos programjain érdemes résztvenniük a pályázóknak: Iskolai Faültetési Program, Iskolai Sport Program, Energiahatékony Iskola Program, Diákok a fenntarthatóságról – kutatási program, Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Verseny és Kedvenc Zöld Osztály verseny.
A pályázatban a kiemelkedően aktív iskolákat díjazták 19 megyében és Budapesten. A Témahét támogatóinak jóvoltából a szervezők a pályázaton helyezést elért iskolák között több mint 6 millió forint értékben osztanak ki értékes díjakat iskolai alapítványi támogatások, sporteszközök, energiatakarékosságot elősegítő ajándékcsomagok vagy izgalmas élményprogramok formájában.
A pályázaton bármely magyarországi általános és középiskola indulhat, aki regisztrált a 2020. évi Fenntarthatósági Témahétre. Egy iskola csak egy pályamunkát küldhet be. A pályázat további részleteiről és a részvétel feltételeiről az érdeklődők a Témahét honlapján tájékozódhatnak.

Iskolai Faültetési Program

Bár hazánk területének egyötödét erdő borítja, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére az Agrárminisztérium tavaly ősszel Országfásítási Programot hirdetett – ennek kapcsán született meg az Iskolai Faültetési Program gondolata is.

Forrás: Fenntarthatósági Témahét

Ennek keretében, az Agrárminisztérium, a magyarországi nemzeti parkok, valamint Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatásának köszönhetően minden iskolának lehetősége volt 1 db őshonos fafajt vagy tájfajta gyümölcsfát igényelni, amit az őszi szünet után, november legelején fognak megkapni a tanintézmények.

Iskolai Sport Program

A járványhelyzet közepette, de attól függetlenül is egyre többet hallhatunk arról, hogy egészségünk megóvásának és immunrendszerünk erősítésének egyik elengedhetetlen eszköze a rendszeres testmozgás. A fenntarthatóság iránt elkötelezett szakemberek részéről is egyre gyakrabban elhangzik az a gondolat, hogy a mindennapokban nem csupán a természeti környezet megóvásárára van szükség, hanem legalább ennyire fontos saját testi és lelki egészségünk fenntarthatóságának biztosítására is, amelynek fontosságára már gyermekkorban szükséges felhívni a figyelmet.

Forrás: Origo

A Témahéttel együttműködve a Magyar Szabadidősport Szövetség ezt kívánja elősegíteni a Magadértsportolj! alkalmazással, amelyen keresztül a diákok izgalmas kihívásokat teljesíthetnek. A telefonokon rögzített teljesítésekért a diákok virtuális jelvényeket gyűjtenek, amelyek segítségével osztályuk vagy iskolájuk számára értékes sporteszközöket nyerhetnek.

Energiahatékony Iskola Program

Napjainkban már vitathatatlan tényként kell tudomásul vennünk, hogy Földünk hagyományos energiakészletei végesek. Az egyre nagyobb arányban tért hódító megújuló energiaforrások mellett továbbra is létfontosságú, hogy a mindennapokban a különböző hagyományos energiaforrásokkal is takarékosan bánjunk. Erről szól az Energiahatékony Iskola Program, amelynek során a pedagógusok és a diákok megmérik az iskolaépület energiafogyasztását a villanyóra és a vízóra mérőállásának leolvasásával, majd az adatokat mérési naplókban rögzítik. Ezután a diákok az adatok segítségével olyan akciótervet készítenek, amelyben ajánlásokat tesznek arra, hogyan lehet villamos energiát és ivóvizet megtakarítani az iskolában. Ezeket a vállalásokat beteszik egy időkapszulába, és 1 évre elássák az iskolaudvaron. Az időkapszulát 1 év múlva kell újra elővenni és megnézni, mi valósult meg a vállalásokból.

Forrás: Fenntarthatósági Témahét

A program részletes leírása a Témahét honlapján, az Élj ökosan! elnevezésű, felsőtagozatosoknak és középiskolásoknak készített óravázlatokban található.

Diákok a fenntarthatóságról – kutatási program

A Fenntarthatósági Témahéttel egy időben indult kutatás a diákoknak és tanáraiknak a fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánja felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság fogalomkörön belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is. A kutatás kiemelt célcsoportjai a 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok, illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus.

Forrás: Fenntarthatósági Témahét

A saját honlappal is rendelkező kutatási program, hagyományteremtő szándékkal, az idén kísérleti jelleggel valósul meg. A 2020-as év tapasztalatait figyelembe véve a kutatás a tervek szerint a jövőben a Fenntarthatósági Témahét keretében minden évben megszervezésre kerül. A 2020-as évre tervezett kutatás online kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk keretében történik. A kutatás módszertanát és az eredmények feldolgozását több hazai egyetem és szervezet biztosítja. A kutatásban részt vevő szakmai szervezetek:

  • Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember–Környezet Tranzakció Intézet, Budapest
  • Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Biológia Tanszék
  • Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr
  • Kecskeméti Neumann János Egyetem
  • UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága – Nevelésügyi Szakbizottság
  • Pixrating Kft.

Időszaki szelektív hulladékgyűjtési verseny 2020.október 5. – november 20.

A fenntartható életmódnak manapság már alapvető eleme a szelektív hulladékgyűjtés. A PontVelem Okos Program minden évben hagyományosan a Fenntarthatósági Témahéthez igazodva hirdeti meg Időszaki szelektív hulladékgyűjtési versenyeinek egyikét. A hathetes verseny célja a háztartásokban keletkező használt elemek, mobiltelefonok és e-kütyük begyűjtése.

Forrás: Fenntarthatósági Témahét

A versenyben a diákok az összegyűjtött használt elemeket, mobil- és e-kütyüket beviszik saját iskolájukba. A gyűjtött hulladékokért kapott digitális kuponkódokat rögzítik a www.pontvelem.hu oldalon, ahol a folyamatosan frissülő toplista segítségével figyelemmel kísérhető a diákok gyűjtése és az iskolák helyezése.

#Kedvenc Zöld Osztály verseny

A kreativitást igénylő, vidám aktivitás keretében minden iskolai osztály megmutathatja, hogy mennyire fontos számára a fenntarthatóság. Bármilyen kreatív, Földünk megóvásával kapcsolatos videóval vagy fotóval lehet nevezni, amelyet #pontvelem és #kedvencosztaly vagy #kedvenczoldosztaly jelöléssel kell feltölteni az Instagramra, illetve népszerűsíteni egyéb közösségi oldalakon. 2020. október 5. és október 15. között a diákoknak a www.pontvelem.hu oldalon kell benevezniük osztályukat, valamint követniük kell a PontVelem Okos Program Instagram oldalát.

Forrás: Fenntarthatósági Témahét

A legnépszerűbb videók és fotók közül a PontVelem zsűrije által kiválasztott videóban és fotón szereplő osztályok lehetnek a Kedvenc Zöld Osztályok 2020-ban.