Tízezer forint névértékű ezüst és kétezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alkotmánybíróság (Ab) megalakulásának 30. évfordulójának tiszteletére.

Patai Mihály MNB-alelnök az online közvetített kibocsátáson megtisztelőnek nevezte, hogy a jegybank törvényes fizetőeszköz kibocsátásával járulhat hozzá a közelmúlt olyan kiemelkedő jogtörténeti eseményének megünnepléséhez, mint az Alkotmánybíróság megalakulása. Az első érmét Sulyok Tamás Ab-elnök vehette át, aki arról beszélt: az emlékérme az intézményesült alapjogi bíráskodásnak állít emléket, és rajta az alkotmánybírók számára "mindenkori hivatásbeli ikonnak számító" Aranybulla egy részlete látható.

1990. január 1-jén kezdte meg működését az Alkotmánybíróság, az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása. Legfontosabb hatásköre – alkotmányjogi panasz alapján –, jogszabály vagy bírói ítélet okozta alapjogi sérelem orvoslása, valamint a jogszabályok utólagos alkotmányossági vizsgálata. Amennyiben egy jogszabály vagy bírói ítélet az Alaptörvénybe ütközik, vagy alapjogokat sért, az Alkotmánybíróság azt megsemmisíti.

Az MNB Alkotmánybíróság megnevezéssel tízezer forint névértékű ezüst emlékérmét és annak kétezer forint névértékű színesfém változatát bocsátja ki az Alkotmánybíróság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Az emlékérmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő.

A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja. Az ezüst és a színesfém változat azonos éremképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben térnek el. 

Az Alkotmánybíróság tízezer forintos emlékérme előlapja

Forrás: MNB

Az Alkotmánybíróság emlékérmék előlapján, középen az alkotmánybírák által viselt lánc ábrázolása látható az aranybulla pecsétjét formázó medállal. A lánc aszimmetrikus éremképi elhelyezését a kötelező alaki kellékek megjelenítése egészíti ki: Az emlékérme szélén, köriratban, fent, bal oldalon a „10 000", illetve „2000" értékjelzés és a „Forint" felirat, lent, jobb oldalon a „Magyarország" felirat, felette, egymás alatti két sorban, az érme széléhez igazítva a BP. verdejegy és a „2020" verési évszám olvasható. A pecsét ábrázolása mellett bal oldalon az emlékérmét tervező Bitó Balázs iparművész mesterjegye látható. Az előlap enyhén fodrozódó felülete az alkotmánybírói talárra utal.

A tízezer forintos emlékérme hátlapja

 

Forrás: MNB

Az Alkotmánybíróság emlékérmék hátlapján, a jobb oldali mezőben az Aranybulla 1318 körüli hiteles másolata részletének ábrázolása látható. Az eredetileg 1222-ben II. András magyar király által kiadott oklevél Magyarország jogtörténetének kiemelkedő emléke, a magyar történeti alkotmány jelképe. Az ábrázolástól balra, két egymás alatti sorban, függőlegesen a szöveghez igazítva megjelenő „Alkotmánybíróság" és az „Az Alaptörvény legfőbb őre" feliratok a testület legfőbb célkitűzését, az Alaptörvény védelmét hirdetik. Az emlékérme szélén, az Alkotmánybíróság felirat T betűjének vonalában megjelenő 1990-es évszám az Alkotmánybíróság megalakulásának évére utal. Az érme hátoldala különleges, pergament idéző felületet kapott.

Az emlékérme szélfelirata, a „Curia Constitunalis Supremus Protector Constitutionis Est" a hátoldal feliratát ismétli meg latin nyelven.

Az Alkotmánybíróság kétezer forintos emlékérme előlapja

Forrás: MNB

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A tízezer forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A kétezer forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm. Az ezüst emlékpénzből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 4000-4000 darab készíthető.

A kétezer forintos emlékérme hátlapja

Forrás: MNB

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében az „Alkotmánybíróság" ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg a kibocsátás napjától, október 19-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában.